I Guds tid – Dag 4

Hva har Kristi Himmelfart med oss vanlige mennesker å gjøre, og hvem er Den hellige ånd? Denne leseplanen inneholder smakebiter fra Wilfrid Stinissens bok «I Guds tid», som inneholder andakter for hver dag i året.

Banner som leser "i Guds tid" og "5 dager"

Hjemmevant hos Gud

Da Jesus døde, bøyde han hodet og oppgav sin Ånd (Joh 19,30). I det øye­ blikket blåste han Ånden inn i verden, inn i mennesket, slik Gud blåste livets ånde inn i Adams nese ved skapelsen. Da en soldat stakk Jesus i siden med en lanse, strømmet det ut blod og vann (vers 34). I sitt indre rommet han strømmer av levende vann. Nå begynte det å flømme ut. Etter oppstandelsen gikk han inn til disiplene gjennom stengte dører og gav dem Den Hellige Ånd. Men alt dette var bare begynnelsen til det som skulle komme. Blodet og vannet som drypper fra Jesu side skal bli til en mektig flod, og hans utånding skal bli til en storm.

På første pinsedag fullbyrder Gud nyskapelsen av mennesket. Da er mennesket ikke lenger bare menneske. Faderens og Sønnens indre liv, deres Ånd, strømmer inn i mennesket og gjør det både menneskelig og guddommelig.

Når du har fått Ånden, hører du hjemme i Guds eget liv. Du holdes ikke lenger fanget i ditt eget lille, trange hjem, men har byttet det ut mot Guds uendelige vidder.

Fra evighet til evighet går Ånden ut fra Faderen og Sønnen. Dette skjer i Gud, og nå får du være med på det. Ikke bare som tilskuer, men som deltaker. Du er fylt av samme Ånd som Faderen og Sønnen.

Glem ikke hvilken verdi du har. Trekk rikdommen inn i fulle drag og la den strømme ut over alt og alle du møter.

Bibelteksten

Les i nettbibelen.

30Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og utåndet.