Grunnleggende informasjon

Vi hører mange stemmer blant Bibelens forfattere: patriarker og profeter, diktere og historieskrivere, evangelister og apostler. Hvordan skal vi kunne høre Guds røst gjennom alt dette?

Hvordan skal vi få tak i det som er sentralt i Bibelen? Her finner du en enkel veiledning i flere trinn som kan hjelpe deg inn i Bibelens verden. Start gjerne med noen smakebiter fra Det gamle (GT) og Det nye testamentet (NT):

Foran i Bibelen og i separate utgaver av Det nye testamentet kan du finne oversikter over Bibelens skrifter, forkortelser o.l. For å henvise til bibeltekster bruker man kapittel og vers (ikke sidenummer, siden dette varierer i ulike bibler). For eksempel viser Luk 2,1-14 til Lukasevangeliet kapittel 2, vers 1 til 14. Finn ut hva som står der!

Underveis i lesingen vil alle støte på en del de ikke forstår. Men les bare videre likevel! Det kan bli noen vers om dagen, et avsnitt eller et kapittel, og noen ganger et helt skrift i sammenheng. Noen ganger kan det vi leser, være som en skjult skatt. Neste gang vi leser det, ser og forstår vi kanskje litt mer.

Noen leser Bibelen for å lære mer om den kristne arv og om kristne kulturuttrykk. Andre leser fordi Bibelen gir dem hjelp i eksistensielle spørsmål. Mange bibellesere har opplevd at ordene blir levende og lar dem erfare Jesus Kristus som frelser og venn i hverdagen.