Fred – Dag 1

Vi lever i en urolig tid, og det er lett å bli både stresset og redd av de ulike inntrykkene livet kaster mot oss. Denne leseplanen hjelper deg til å bli bedre kjent med det motsatte av stress og redsel, nemlig fred. Hvordan leve et liv der freden på innsiden blir større enn stresset og frykten rundt oss? Gud er en Gud som ønsker at vi skal leve liv fulle av fred. Gud ønsker at du skal ha det godt på alle mulige måter!

Banner som leser "fred" og "fem dager"

Fred som kommer fra Gud

Har du noen gang følt at livet er stress og bekymringstankene kommer snikende? Det har jeg (Lisa).

En kveld da jeg hadde uro i kroppen og var bekymret, sa jeg til Gud at han måtte ta vekk all støyen i hodet mitt, for jeg klarte rett og slett ikke å sove. Plutselig var det som om volumknappen i hodet ble satt på null, og alt ble stille. Jeg fikk en overnaturlig fred.

I Johannes 14,27 står det: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.»

Jesus sier selv at han etterlater oss sin fred. Denne freden finner vi hverken i meditasjon eller andre slike ting. Det er ingenting som kan måles med den freden vi får i gave av han.

Det er ikke rart at vi blir stresset og bekymret, for det er ikke mulig for oss å ordne alt på egen hånd. Vi erfarer at vi rett og slett ikke strekker til.

I en verden som forteller oss at vi skal finne oss selv, og at svaret er å lete inne i oss selv, må vi gjøre det motsatte. Vi skal lete utenfor oss selv. Vi må lete hos ham som er opphavet til sann fred. Vi må gi Gud kontrollen, og la hans fred få rom i oss.

Vi har tilgang til sann fred, en fred som kommer fra Gud.

Bibelteksten

Les i nettbibelen.

27Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.

Spørsmål/utfordring:

  • Hvor må Gud slippe til i ditt liv?
  • Hvor kan du lett prøve å ta kontroll?
  • Hvordan opplever du Guds fred?

Flere bibelvers:

24Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Les i nettbibelen

5ג Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Les i nettbibelen

5Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt! 6Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne. 7Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vend deg bort fra det onde!

Les i nettbibelen