Lukas: Et annerledes liv

Gud vil snu opp ned på alt. Slik fremstilles Guds rike i Lukas evangeliet.

Følg denne leseplanen som tar i bruk filmene fra Lukas evangeliet og Apostlenes gjerninger hentet fra BibleProject.

Et annerledes liv – leseplan-banner

Jesus viser oss at alt egentlig er motsatt av det de fleste tenker: Det er de fattige som er lykkelige, og det er de rike det er synd på. Det er de laveste som Gud vil løfte høyest opp. Og alle pengene som vi har så stor tillit til, de er egentlig ikke våre. Men midt i alt som blir snudd opp ned, er det én ting som aldri blir borte: det nye fellesskapet av mennesker som tror på Jesus.

Leseplanen følger strukturen til Laget NKSS sin Lagslunsj. Her oppfordres vi til å se, tenke og leve det vi leser. Hver dag starter med en kort intro og film, og avsluttes med bønn og en utfordring.