Møter med Jesus – Dag 7

Jesus er sann Gud og sant menneske. Det er ingen andre som ham. I evangeliene leser vi om hvordan Jesus møtte og forandret livene til folk gjennom helbredelse og omvendelse.

Banner som leser: Lagslunsj, 8 dager

Jesus møter en usynlig kvinne

Jesus er på vei for å redde et døende barn, men stopper i en folkemengde for å se en plaget kvinne i øynene.

Intro

  • Har du noen gang prøvd å «synke i jorden» og håpt at ingen legger merke til deg?

Bibel

Lukas 8,40-50

Les i nettbibelen.

40Da Jesus vendte tilbake, sto folkemengden og tok imot ham, for alle hadde ventet på ham. 41En mann som het Jairus, kom fram; han var forstander for synagogen. Nå kastet han seg ned for Jesu føtter og bønnfalt ham om å komme hjem til seg. 42For hans eneste datter, som var omkring tolv år gammel, lå for døden. Mens Jesus var på vei dit, presset mengden seg inn på ham fra alle kanter. 43Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år. *Alt hun eide, hadde hun brukt til leger,• men ingen hadde klart å gjøre henne frisk. 44Hun nærmet seg Jesus bakfra og rørte ved dusken på kappefliken hans, og straks stanset blødningen. 45Da spurte Jesus: «Hvem var det som rørte ved meg?» Da ingen ville svare, sa Peter: «Mester, folk presser og trenger seg inn på deg fra alle kanter.» 46Men Jesus sa: «Det var noen som rørte ved meg, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg.» 47Da kvinnen skjønte at det ikke kunne skjules, kom hun skjelvende fram. Mens alle så på, kastet hun seg ned for ham og fortalte hvorfor hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun var blitt frisk med det samme. 48Da sa Jesus til henne: «Din tro har frelst deg, datter. Gå i fred!» 49Mens han ennå talte, kom det en fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Bry ikke mesteren lenger.» 50Jesus hørte det og sa til faren: «Frykt ikke, bare tro, så skal hun bli reddet.»

Se

  • Hva tenker du om teksten? Hvem er kvinnen og hvordan møter hun Jesus?

Tenk

  • Det virker som kvinnen ikke ville bli lagt merke til. Hvordan synes du at han møter henne?

Lev

  • Mange rundt oss trenger å bli sett og anerkjent. Hva tenker du når du ser noen på gata som ikke ser «vanlige» ut?

Bønn

Gud, takk at du ser alt. Takk at du bryr deg om alle som har det vondt eller vanskelig. Hjelp oss å se og elske andre mennesker.

Utfordring

Legg merke til folk i klassen din resten av dagen. Gi en oppmuntring til noen.