Sabbat – Dag 1

Sabbats-freden er en invitasjon til en øvelse som varer helt ut til evigheten. Gud vevde sabbaten inn i tiden. Vi inviteres igjen og igjen til en intensjonell, revitaliserende feiring av skapelsen hver syvende dag. En vedvarende date med Gud.

Banner som leser 8 dager, Lagslunsj, 7 sabbat

Dedikert og tilsidesatt

Søvnmangel, utmattelse og fysisk anstrengelse er virkelige utfordringer. Gud skapte et tidsrom for å gjenopprette oss, før vi i det hele tatt kunne bli travle.

Intro

Er du sliten? Kan det hende du er for travel?

Les

1Så var himmelen og jorden fullført, med hele sin hær. 2Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. 3Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den. For den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han skapte.

Les i nettbibelen

11En tid etter, da Moses var blitt voksen, gikk han ut til sine landsmenn og fikk se tvangsarbeidet. Han så en egypter som slo en hebreer, en av hans landsmenn.

Les i nettbibelen

Se

  • Hva sier tekstene om den syvende dagen?

Tenk

  • Ble Gud sliten av å skape?
  • Hvorfor satte Han av en dag med hvile allerede før det fantes mennesker som kjente på slitsomhet, til og med før synden kom inn i verden?

Lev

  • Hva betyr det at noe er velsignet og helliget?
  • Hvordan skal vi forholde oss til det hellige?

Bønn

Takk Gud for at Han kjente oss før vi ble skapt. Vi ber om Hans hjelp til å innse intensjonene Hans for menneskeheten og til å leve i samsvar med dem.

Utfordring

Skap en god rutine i løpet av uka, slik at du kan være klar for Sabbaten - Til å ta imot hvile og å bli forfrisket.