Sabbat – Dag 3

Sabbats-freden er en invitasjon til en øvelse som varer helt ut til evigheten. Gud vevde sabbaten inn i tiden. Vi inviteres igjen og igjen til en intensjonell, revitaliserende feiring av skapelsen hver syvende dag. En vedvarende date med Gud.

Banner som leser 8 dager, Lagslunsj, 7 sabbat

Hvile for alle

Det er lett å lene seg tilbake og nyte velsignelser. Jesus lærer oss å dele gavene.
I dag vil vi se hvor langt Sabbatens innflytelse strekker seg.

Intro

Hvor langt tenker du at din innflytelse når? Hvilket ansvar har du utover skole og arbeid?

Les

15«Hyklere», svarte Herren, «løser ikke hver eneste en av dere oksen eller eselet fra båsen også på sabbaten og leier dem ut så de får drikke?

Les i nettbibelen

9ט Herren er god mot alle, barmhjertig mot alt han har skapt.

Les i nettbibelen

12Og Gud sa: «Dette tegnet setter jeg for pakten mellom meg og dere og hver levende skapning som er hos dere i kommende slektsledd til alle tider: 13Jeg setter buen min i skyene, den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden. 14Når jeg samler skyer over jorden og buen blir synlig i skyene, 15da vil jeg tenke på pakten mellom meg og dere og hver levende skapning, alt kjøtt og blod. Aldri mer skal vannet bli til en storflom som ødelegger alt kjøtt og blod. 16Når buen viser seg i skyene, vil jeg se den og tenke på den evige pakten mellom Gud og hver levende skapning, alt kjøtt og blod på jorden.» 17Gud sa til Noah: «Dette er tegnet på den pakten jeg oppretter mellom meg og alt kjøtt og blod på jorden.»

Les i nettbibelen

8Husk sabbatsdagen og hold den hellig. 9Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, 10men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du eller din sønn eller din datter, verken slaven eller slavekvinnen din, verken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. 11For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Les i nettbibelen

Se

  • Hvem burde ha Sabbat?

Tenk

  • Har vi som kristne et ansvar å gi videre nåde og hvile til andre?
  • Hvem burde inkluderes i denne ukentlige hvilen?

Lev

  • Hvordan kan vi anvende prinsipper om åndelig, miljømessig og sosial bærekraft i vår feiring av Sabbaten?

Bønn

Takk Gud for å hjelp oss å dele prinsippet om hvile til medmennesker, naturen og dyr som vi har ansvar for.

Utfordring

Tenk i løpet av Sabbaten over hvordan dine handlinger påvirker andre, både direkte og indirekte.