Bildeheader som sier "du sier"

Du sier jeg er utvalgt

Jeg husker jeg sto inntil muren i nedre skolegård en vårdag på 90-tallet. Det var gymtime på Rødtvet skole og to elever i klassen min hadde fått i oppdrag av læreren å velge ut hvert sitt lag. Selvfølgelig ble de beste spillerne plukket først. Lagene skulle jo toppes! Etter hvert som utvelgelsen utviklet seg, sto stadig færre elever igjen. Helt til det kun sto én igjen: Jeg. Jeg har senere forsonet meg med at fotball ikke er min sterkeste side. Men jeg husker fortsatt den vonde følelsen av å ikke bli valgt.

De fleste av oss vil oppleve avvisning, utfrysning og nedvurdering i løpet av livet. Da kan vi vite at uansett evne, styrke, utseende eller personlighet, er vi allerede utvalgt av Gud. Og at ingen ting – verken det andre sier om oss eller det vi sier om oss selv – kan forandre på det.


Bibeltekst til andakten

4I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet

Les i nettbibelen

37Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. 38For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, 39verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Les i nettbibelen

16Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn.

Les i nettbibelen