Bildeheader som sier "du sier"

Du sier jeg er verdifull

Gresk mytologi forteller oss historien om Narcissos. Han så sitt eget speilbilde i vannet og ble så forelsket at han datt uti og druknet. Hva ser DU når du ser deg i speilet? Speilet har makt over de fleste av oss. Men kanskje ikke på samme måte som for Narcissos. Selvforakt er antakelig en større utfordring enn selvforelskelse for de fleste av oss. Vi blir antakelig aldri fornøyde dersom vi forsetter å se oss i speilet, for speilet gjenspeiler bare det vi allerede ser og føler. I stedet har Gud gitt oss et annet speil der vi kan se oss selv slik han ser oss.

Gjennom Bibelen har vi fått ord og bekreftelser på vår endeløse verdi. Og heldigvis handler ikke dette om våre følelser, men om Hans løfter, han som sier at du er sterk når du selv tror du er svak.

Bibeltekst til andakten

26Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de?

Les i nettbibelen

6Selges ikke fem spurver for et par skilling? Og ikke én av dem er glemt hos Gud. 7Men til og med hvert hårstrå dere har på hodet, er talt. Vær ikke redde! Dere er mer verdt enn mange spurver.

Les i nettbibelen

16Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet.

Les i nettbibelen