Bildeheader som sier "du sier"

Du sier jeg er nok

«Generasjon prestasjon» er et begrep som benyttes om en ungdomsgenerasjon som er opptatt av å prestere på mange områder. Sammen med nesten ubegrensede valgmuligheter, opplever mange at det blir umulig å håndtere alle kravene og mulighetene de står overfor. Det kan handle om utseende, skole, vennskap eller anerkjennelse på sosiale medier. Og vi lammes lett av forventningene vi selv eller andre stiller til oss. Spørsmålet blir: Når er jeg god nok? Og hvordan kan vi egentlig vite at vi er gode nok når omgivelsene hele tiden minner oss om det motsatte? Men det finnes en annen fortelling om hvem vi er. I Bibelen har vi ingen eksempler på at menneskers prestasjoner kvalifiserer dem til Guds nåde. Snarere tvert imot. Bibelen er full av mennesker som ikke strekker til. Men de anerkjenner at Gud er sterk og han blir styrken i deres svakhet. Når vi ikke er nok, er Guds nåde nok for oss.

Bibeltekst til andakten

26På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord.

Les i nettbibelen

9men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.

Les i nettbibelen