Jesus og kvinner – Dag 6

Lukasevangeliet forteller mye om kvinner. Vi leser om flere møter mellom Jesus og kvinner enn i de andre evangeliene. Kvinnene i Lukasevangeliet blir dessuten ofte løftet fram som sterke forbilder for leserne. Dette er særlig sterkt å lese, fordi vi vet at kvinner ikke hadde en like sterk posisjon som menn i samtida. Denne leseplanen tar deg med gjennom noen av tekstene hvor Jesus møter kvinner.

Headerbilde som sier "Jesus og kvinner"

Kvinnen som Jesus helbreder, får rettet ryggen på mer enn én måte. Jesus bruker sterke og anerkjennende ord om henne: For det første sier han at hun har vært «bundet», altså har hun ikke selv noen skyld i sykdommen sin, noe som mange i samtida tenkte. For det andre kaller han henne «en Abrahams datter». Han regner henne altså som en del av Guds folk, og knytter henne til stamfaren Abraham, som fikk store løfter fra Gud. Og for det tredje viser Jesus at denne kvinnen og hennes helseplage er så viktig at han gjerne bryter sabbatsbudet og kommer på kant med lederen i synagogen for hennes skyld. Til slutt skjønner alle som er til stede, at de har tatt feil. Hva kan vi selv lære om å prioritere andre i denne teksten?

Jesus helbreder en kvinne på sabbaten

Lukas 13,10-17

Les i nettbibelen.

10En sabbat underviste han i en av synagogene. 11Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i atten år. Hun var helt krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. 12Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg og sa: «Kvinne, du er løst fra sykdommen din.» 13Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og lovpriste Gud. 14Men synagogeforstanderen ble forarget fordi Jesus helbredet på sabbaten, og han sa til forsamlingen: «Det er seks dager til å arbeide på. Da kan dere komme og la dere helbrede, men ikke på sabbaten.» 15«Hyklere», svarte Herren, «løser ikke hver eneste en av dere oksen eller eselet fra båsen også på sabbaten og leier dem ut så de får drikke? 16Men her er en Abrahams datter som Satan har holdt bundet i hele atten år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat?» 17Da han sa dette, måtte de skamme seg, alle motstanderne hans. Men alle som var samlet, gledet seg over alt det underfulle han gjorde.