Utsendt – Dag 1

Bibelen forteller oss om hvordan Guds rike skal nå ut til alle folkeslag. I denne leseplanen går vi gjennom de mest sentrale tekstene om misjon og utsendelse.

Banner som leser: "Ti dager" og "Utsendt" i tillegg til en strekillustrasjon av en mann som løfter skoene sine over hodet.

Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler

Hva vil det si at Jesus er med oss alle dager inntil verdens ende?

Det er mange måter å svare på dette spørsmålet: Han er faktisk tilstede rundt oss hele tiden (selv om vi ikke ser ham), han har gitt oss Den hellige ånd som utruster oss og gir oss kraft. Men et svar vi kanskje ikke er like vant til å høre er at Jesus er med oss alle dager gjennom Bibelen. Vi tror at Den hellige ånd bruker Bibelen til å peke på Jesus.

Vi har altså tilgang på en kilde av liv og kraft hver eneste dag. Så må jeg innrømme at det ikke alltid føles slik. Det er ikke alltid jeg åpner Bibelen min og får en opplevelse av at det strømmer av nåde og kraft fra sidene, men at jeg føler det slik betyr ikke at det ikke er sant. Det er noe med å havne inn i gode rutiner. De gode rutinene endrer måten vi tenker på.

Tenk hva som kan skje hvis du lar Bibelen og en fast bibellesning være det som preger deg og tankene dine.

Misjonsbefalingen

Matteus 28,16-20

Les i nettbibelen.

16Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. 17Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. 18Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Les også

15Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! 16Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.» 19Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. 20Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte.•

Les i nettbibelen

44Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» 45Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, 46og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, 47og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. 48Dere er vitner om dette. 49Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» 50Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem. 51Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. 52De falt på kne og tilba ham. Så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede. 53Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud.

Les i nettbibelen

19Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» 20Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. 21Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» 22Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. 23Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.»

Les i nettbibelen