Bibeldagen 2024 - Bibler til Gulfen

Hvert år gir vi vår bibelgave til en del av verden der Bibelen ikke er en selvfølge. Dette skjer på Såmannssøndagen, som i 2024 blir feiret 28. januar.

Hvitkledde kvinner i en migrantmenighet

Migrantarbeiderne utgjør selve livspulsen i samtlige av Gulf-statene der Bibelselskapet har et arbeid. I land som De forente arabiske emirater utgjør de hele 90 prosent av befolkningen. Migrantene kommer fra hele verden, og derfor distribueres det også bibler på over 100 språk.

Arbeidsvilkårene er tøffe, og savnet etter familie og venner kan bli stort. Mange arbeidere søker derfor trøst, håp og kjærlighet i Bibelen.

Noen kvinner og menn kommer alene for å søke arbeid, andre kommer med ektefelle og barn, og enkelte finner også kjærligheten, og stifter familie, i fremmed land. Derfor er det også behov for materiell til barn og ungdom.

Evangelisering til lokalbefolkningen er forbudt, men gjestearbeiderne har frihet til å samles og invitere andre til gudstjeneste. Når de etter noen år vender tilbake til hjemlandet, tar de med seg sin kristne tro. Mange vitner for andre, og slik spres Guds ord fra Den persiske gulf til hele verden.

Pengene som samles inn på Såmannssøndagen, Bibeldagen 2024, går til bibler på mer enn 100 språk, evangeliseringsmateriell, opplæring av nye kristne og menighetsledere og drift av Bibelselskapets bokhandlere i Gulfstatene.

Bibeldagen 2024 handler om mer enn bare Gulfen, men om hvordan Guds ord når ut til hele verden. God bibeldag!

-