«Jalla Jalla!»

Det er Hrayr som roper, og ber oss få opp farta. Sine 66 år til tross framstår generalsekretæren for Bibelselskapet i Gulfstatene som svært energisk og sprek.

Hrayr og Arda Jebejian avbildet smilende i et smug mellom kirkene på «compunden» i Kuwait by.
Generalsekretær Hrayr Jebejian og hans kone Arda har hatt Den persiske gulf som arbeidsområde i hele sitt arbeidsliv. Familien er armenere, men kypriotiske statsborgere. Sammen har de sønnen Vahé (27) og datteren Alik (25).

Hrayr Jebejian er oppvokst i Libanon, men er ikke araber.

– Selv er jeg tredje generasjons overlevende etter folkemordet som tyrkerne begikk mot armenerne i 1915, forteller han.

– Min bestefar og far ble deportert. For å redde livet bosatte de seg i Beirut. Der ble jeg født og der studerte jeg. I dag er han og hans kone, Arda, folkeregistrert som borgere av Kypros, men de tilbringer mesteparten av tiden i Kuwait, ettersom Arda underviser ved det lokale universitetet.

«I alt vårt arbeid følger vi de nasjonale lovene»

Hrayr Jebejian -

Minoriteter

I 35 år har han tjenestegjort som leder for Bibelselskapet i denne merkelige delen av verden. Her er de fleste mennesker, i likhet med ham selv, minoriteter. I land som Kuwait, Bahrain og De forente arabiske emirater er til og med landets egne statsborgere en minoritet. Og som kristen er man i mindretall i samtlige av Gulfstatene.

– I alt vårt arbeid følger Bibelselskapet de nasjonale lovene. Det betyr blant annet at vi kun forsyner anerkjente og registrerte kirker med bibler. Samtidig kan ikke Bibelselskapet noe for om det tilflyter enkelte husmenigheter noen bibler fra de registrerte kirkene, smiler Hrayr. Med gjestearbeidere fra mer enn 150 land sier det seg selv at bibelarbeidet må tilpasse seg mottakerne.

«Å kunne lese er viktig for bibelforståelse, men gjør fremmedarbeiderne også bedre rustet på arbeidsmarkedet og mindre utsatt for svindel og overgrep»

Hrayr Jebejian -
Hrayr Jebejian avbildet mens han forklarer med ivrige armbevegelser

Alfabetisering

Selv om vi har tilgang på bibler på de fleste språk, hjelper det lite å gi Bibelen til en analfabet. Derfor driver Bibelselskapet også programmer for leseopplæring og alfabetisering.

– Å beherske lesekunsten er viktig for bibelforståelse, men det gir også trygghet for fremmedarbeiderne, og gjør dem bedre rustet på arbeidsmarkedet og mindre utsatt for svindel og overgrep, forklarer Hrayr.

Gulf-regionen er verdenskjent for rikdommene som finnes under jorden: gass og olje. Det fører til stor økonomisk aktivitet, og enormt behov for arbeidskraft.

Migrantene kommer med håp om å tjene nok penger til å forsørge storfamilien i hjemlandet. De har alle forlatt sitt hjem og sitt land, og noen har forlatt hele familien. De er ofte helt alene, og lever i fattigdom uten forsikring eller tilgang på helsehjelp. De føler seg ofte ensomme og deprimerte.

– Det er disse menneskene som er vår misjon: Vi hjelper dem med å lese og forstå Guds ord, og vi erfarer at det gir dem håp og framtidstro, sier Hrayr

«Bibelselskapet i Gulfen er mer enn en bibeldistributør. Det er også brobygger mellom forskjellige nasjonaliteter og kulturer. Bibelselskapet skaper vennskap mellom mennesker som vanligvis ikke ville ha møtt hverandre.»

-

Et møte i Dubai

– En gang møtte jeg en kvinne i en kirke. Hun jobbet som hushjelp i Dubai, og kom fra en liten, avsidesliggende landsby i India. Som ung jente ble hun tvunget til å gifte seg. Hun hadde fått to barn da mannen hennes forlot henne for en annen kvinne, forteller Hrayr.

– Etterlatt alene, måtte hun selv forsørge familien. Derfor lot hun barna bli igjen hos besteforeldrene, og reiste til Gulfen for å arbeide. I Dubai fikk hun det vanskelig, og ble blant annet utsatt for voldtekt.

– Mens hun fortalte meg historien, begynte hun å gråte. Hun hadde ikke sett barna sine på mange år. Etter en stund tørket hun likevel tårene og sa: «Jeg er fornøyd. Gud velsigner meg og har forsynt meg med alt.»

– Jeg visste ikke helt hva jeg skulle si. Hvordan kunne en kvinne som hadde opplevd så mye lidelse si dette?

– Det er bare en kraft som kan sørge for det, og det er Bibelen.

Bibelselskapet i Gulfen er mer enn en bibeldistributør. Det er også brobygger mellom forskjellige nasjonaliteter og kulturer. Bibelselskapet skaper vennskap mellom mennesker som vanligvis ikke ville ha møtt hverandre.

– Det er fantastisk å være en del av, sier Hrayr Jebejian.

Be for folket i Gulfen

«Mange vet det ikke, men det bor mange kristne i Gulfstatene. Derfor ber jeg dere i Norge om å be for oss. Fordi bønn endrer så mange ting og gjør at du blir aktivt engasjert. Jeg vil også takke Det Norske Bibelselskap for samarbeidet vi har hatt i mange år. På grunn av deres forbønn og gaver har vi kunnet gjennomføre flere viktige prosjekter – både når det gjelder bibeldistribusjon, men også arbeid der vi hjelper mennesker med å oppdage hva Bibelen har å bety for deres liv.»


Kvinner i en migrantmenighet i Kuwait. Her avbildet bakfra - løfter hendene under lovsang.

Omvendt misjonsmark

«I stedet for at vi reiser over hele verden for å dele Guds ord med mennesker, ser vi her i Gulfen at hele verden kommer til oss.

Som Bibelselskap møter vi dem. Vi rykkes ut av vår egen hverdag, vår egen kontekst, vår egen kultur og vårt eget språk, og vi prøver å sette oss inn i andres sted – et menneske som kommer fra et annet land, en annen kultur og et annet språk. Og vi lærer av dem, av deres erfaringer.

Alt dette gir oss større hjerte for de andre, som er våre medmennesker.»

Hrayr Jebejian