Enormt bibelbehov

I dag koster en bibel en hel månedslønn for mange i Venezuela. Det er en viktig årsak til at det er stor bibelmangel i landet. For at det skal være mulig for flest å skaffe seg en bibel, må den komme inn i store antall, og til en pris folk flest har mulighet til å betale.

Demonstranter (noen maskerte) i en gate i Maracaibo, Venezuela.
Maracaibo, Venezuela: Hundrevis av Venezuelas offentlige ansatte tar til gatene for å protestere og kreve en rettferdig lønn. En ansatt tjener sju dollar (80 kroner) i måneden.

Jeg var klar over at det manglet bibler i Venezuela, og jeg visste at det nasjonale Bibelselskapet i mange år ikke har klart å levere tilstrekkelig antall bibler. Etter to nylige besøk til landet, ble jeg likevel svært overrasket over omfanget av mangelen. Jeg har ikke sett noe tilsvarende siden Cuba i 2009.

Fra 1984 til 1993 var jeg misjonær i Ecuador. Også på den tiden var Venezuela preget av stor sosial ulikhet. Likevel oppfattet vi vårt naboland som preget av rikdom og med et inntektsnivå som lå langt over resten av kontinentet.

Sosial misnøye i befolkningen var noe av grunnen til at Hugo Chávez kom til makten i 1999. Hans styre har medført et høynet konfliktnivå med andre land, særlig med USA. Korrupsjon, blokade og økonomiske feilprioriteringer har gitt en enorm inflasjon, og oljeinntektene har stoppet opp. Landet har glidd inn i stadig nye kriser, og hele åtte millioner mennesker har i løpet av få år forlatt landet.

«Kriser fører ofte mennesker til å søke etter meningen med livet. I Venezuela strømmer folket til kirkene, og stadig nye mennesker kommet til tro. Men de mangler bibler!»

Bernt Greger Olsen -
Et utvalg nytestamenter og andre bibelhefter.

Kirkene vokser

I denne dramatiske situasjonen strømmer folk til kirkene, og mange nye mennesker kommer til tro. Det finnes et mangfold av kirker i Venezuela, men som i andre land i Latin-Amerika har kirker med en pinsekarismatisk profil hatt størst vekst. Også mange andre evangeliske kirker har vokst betydelig. Selv om Den katolske kirke fortsatt er størst, har den de siste årene mistet en del medlemmer.

Reina Valera 1960

Det finnes en rekke bibelutgaver på spansk, som er språket nesten alle snakker. Særlig er det én oversettelse, Reina Valera fra 1960, som dominerer.

Det finnes også nyere oversettelser som for det meste brukes i barne- og ungdomsarbeidet. Den katolske kirke bruker også mer moderne bibeloversettelser, men særlig de evangeliske kirkene trykker den reviderte utgaven av 1960-oversettelsen til sitt bryst.

Det er en rekke minoritetsspråk, eller urfolksspråk, i Venezuela, og Bibelselskapet har vært involvert i oversettelse til flere av dem. Vår oppgave er å gi kirkene de biblene de selv ønsker å bruke.

Be for Venezuela

I vårt samarbeid med Venezuela skal vi gjøre vårt ytterste for å skaffe flere bibler, både på spansk og på de indianerspråkene som har oversettelser. Men vi må også sørge for barnebibler og annet materiell. Den oppgaven er altfor stor for oss i Norge alene, men vi skal snakke med andre bibelselskap slik at vi sammen kan gi landet det det trenger av bibler.

Jeg må sitere mine venner i Latin-Amerika: «Det som ikke er mulig for mennesker, er mulig for Gud!» La oss stå sammen med folket i Venezuela i deres bønn om nok bibler. I fellesskap med dem ber vi også om en endring av samfunnet – slik at menneskene igjen kan få tilgang til sine mest grunnleggende behov, som mat og klær, medisiner og helsehjelp.


Mor og datter fra det venezuelanske wayuu-folket studerer sitt nytestamente.

Bibeloversettelse

I Latin-Amerika elsker de kristne sin bibel. Selv om tekstene for enkelte kan være vanskelige å forstå, bruker kirkene mye tid på å forklare dem innholdet. Bibelselskapet forsøker også å undervise om bakgrunnen for, og viktigheten av, bibeloversettelse, og om valgene som gjøres.

I tillegg pågår det et stort arbeid med oversettelse til de ulike indianerspråkene. Det er ikke alltid enkelt å gi disse gruppene bibler på sine egne språk, for på skolen lærer elevene som oftest kun å lese spansk.

Derfor må folket først lære å lese sitt eget språk, men når det skjer, blir det en åpenbaring for dem å høre at «Gud taler mitt språk».

Gi en gave

En bibel i Venezuela koster kun 49 kroner.
Gi din gave med VIPPS eller kort.

Nyheter