– Vi har ingenting

– Hva er viktigste næringsvei i denne delen av landet?
– Narkotikasmugling, svarer Alejandro Lacenere ekspeditt. Styrelederen i Det venezuelanske bibelselskapet har et smil om munnen, men kommentaren er likevel ikke usann.

Kart over Zulia, den vestligste regionen i Venezuela, med Maracaibo markert.
Maracaibo ligger i Zulia-provionsen, helt vest i Veneuela, mot grensen til Colombia.

I 2019 ble filmfestivalen i Cannes åpnet med den colombianske storfilmen «Trekkfugler» («Pájaros de verano»). I spillefilmen tas vi med til en stamme av wayuu-folket, som lever på Guajira-halvøya i grenseområdene mellom Venezuela og Colombia. Handlingen kretser om en gammel familiefeide og om hvordan handelen med narkotika gradvis fører til konflikter og ødelegger samfunnet.

Oljehovedstad

Maracaibo er Venezuelas nest største by og hovedstad i provinsen Zulia, helt vest i landet. Dette er landets oljehovedstad, og også viktigste by for wayuu-indianerne. De er det mest tallrike stammefolket, men det finnes også andre urfolksgrupper i området, som añuu and yukpa.

– Jorden er fruktbar, og sjøen har rike fiskeressurser. Tradisjonelt har landbruk og fiskeri vært viktigste kilder til både mat og arbeidsplasser, men fra midten av 1900- tallet har olje- og gassutvinning spilt en stadig større rolle, forklarer styreleder Lacenere.

«Venezuela har lenge slitt med stor sosial ulikhet. Det var også en medvirkende grunn til at Hugo Chávez ble valgt til landets president i 1998.»

Alejandro Lacenere, styreleder for Bibelselskapet i Venezuela -

Med slike rikdommer er det nesten utrolig at store deler av folket lever i bunnløs fattigdom.

– Venezuela har lenge slitt med stor sosial ulikhet. Det var også en medvirkende grunn til at Hugo Chávez ble valgt til landets president i 1998.

Sosialistdemokratiet

Chávez innførte en ny grunnlov og etablerte et såkalt «sosialistdemokrati» som skulle reduserte fattigdom og ulikhet.

– I stedet for å forbedre forholdene for de fattige, ble landets middelklasse ruinert. Økonomiske feilprioriteringer og korrupsjon har videre ødelagt økonomien, forklarer styrelederen.

Langs veiene er det stadige «checkpoints», kontrollposter, der politiet undersøker biler og personer.

– Begrunnelsen er å forhindre kriminalitet, narkotikahandel, våpensmugling og menneskehandel. Men som oftest gjennomføres kontrollene som et påskudd for å utøve press og kreve bestikkelser.

Maracaibo er utdanningssenter for det vestlige Venezuela med flere universiteter og institusjoner. Imidlertid har byen store utfordringer når det kommer til infrastruktur, som strømforsyning, rent vann og mangel på grunnleggende offentlige tjenester, som helsehjelp.

Casa Adonay

Vi ankommer vårt bestemmelsessted, kirken «Casa Adonay» («Guds hus»), en stor pinsekirke sentralt i byen. Den er grunnlagt og ledes av Gustavo González og fungerer som et knutepunkt for en rekke menigheter i området.

I dag er det samlet 10-15 pastorer for å møte utsendingene fra Norge og fra det nasjonale Bibelselskapet i Venezuelas hovedstad, Caracas.

En etter en tar de ordet og orienterer oss om sin tjeneste og sine behov.

– Vi har ingenting bortsett fra troen. Vi mangler bibler og nytestamenter, vi mangler barnebibler og vi mangler studiemateriell, forteller en av pastorene.

– Når folket verken har mat eller rent vann, har de likevel troen og håpet. Dere bringer med dere et håp om støtte til de mange fattige menighetene, pastorene og alle som tilbyr en livsnødvenig tjeneste for lokalbefolkningen.


Wayuu-jenter med tradisjonell klesdrakt og ansiktsmaling.

Zulia

Zulia er en delstat i nordvestre Venezuela. Maracaibo er administrasjonssenter og Venezuelas nest største by, etter hovedstaden Caracas.

Delstaten omfatter Maracaibo-sjøen, som er Sør-Amerikas største innsjø. Under og langs breddene av denne sjøen finnes også en av verdens største oljereserver.

Zulia er hjem for flere etniske urfolksgrupper. Den største av dem er wayuu-folket som bor på Guajira-halvøya og er delt mellom Colombia og Venezuela. Ifølge siste folketellinger regner om lag 700 000 seg til folkegruppen, med en majoritet på venezuelansk side.

Pålehus i Maracaibo-sjøen

Venezuela

I 1498 ankom den spanske oppdageren Amerigo Vespucci kysten av Venezuela. Ved Maracaibo-sjøen ble han forbløffet av de mange husene som de innfødte hadde bygd på påler. Husene minnet ham om Italias kanalby, Venezia. Han kalte derfor området «Venezuela», eller «Lille Venezia».

Pålehus bygges fortsatt i dag, og er en praktisk tilpasning til det flomutsatte området. Selv om de ikke har noen forbindelse til Venezia, har navnet blitt bevart – og ble gradvis synonymt med hele landet.

Gi en gave

En bibel i Venezuela koster kun 49 kroner.
Gi din gave med VIPPS eller kort.

Nyheter