– Jeg er som en kvinnelig Mandela

– Helt siden jeg var liten jente har jeg sett hvordan folket lider. Derfor ble mitt kall å være misjonær blant mitt eget folk. For jeg vet at det kun er Guds ord som kan sette oss fri, sier Heidy Gonzales.

Heidy Gonzales, en middelaldrende kvinne iført grønn kjole, taler til en wayuu-menighet
Heidy Gonzales taler til en wayuu-menighet.

Hun er i begynnelsen av 40-årene, mor til tre barn og leder pinsevennenes arbeid blant wahiroene, en undergruppe av wayuu-indianerne som holder til i tre kommuner i Zulia-regionen, like ved grensen til Colombia.

– Jeg er selv født og oppvokst i området, og kommer fra en landsby som heter Laz Cruzes. Allerede som liten jente kom jeg med i menighetens arbeid, og fra jeg var 16 år fikk jeg en lederrolle i kirkens ungdomsgruppe, forteller hun.

Narkotikatrafikken

Narkotikasmuglingen har påvirket både kulturen og folket. Bandene har sin opprinnelse i Colombia. De tjener store penger både på narkotika og våpen, og de rekrutterer kvinner og menn til den kriminelle aktiviteten.

– Det har ført til svært mye vold på denne siden av grensen, og blir ikke bedre av alle våpnene som følger med narkotika- trafikken. Det har kostet mange liv.

– Jeg så hvordan folket mitt led og ble nok tidlig ganske opprørsk. Det motiverte meg til å begynne med juridiske studier. Som advokat så jeg for meg at jeg kunne arbeide for rettighetene til de undertrykte og komme med frihet til mitt folk, sier hun.

Da hun som liten jente gikk på kveldsskole i landsbyen, var det utenkelig at Heidy noen gang skulle få høyere utdanning.

– Men Jesus gjorde det mulig, sier hun.

I dag arbeider hun ikke som advokat, men bruker all sin tid til å bringe Guds ord ut til menneskene.

– Jeg ønsker å bringe frihet gjennom Jesu ord, ikke ved opprør, men med kjærlighet. Mye kjærlighet, understreker Heidy Gonzales.

– Hvor får du da din lønn fra?

– Den kommer fra hendene til alle mennesker som ser og setter pris på mitt arbeid. Det gir meg og familien et minimum, nok til mat og av og til en bussbillett.

Nøden fører folket til Gud

Selv høyt utdannede fagfolk i Venezuela kan slite med å betale 50 kroner for en billett på bussen.

– Men mitt kall er til indianerbefolkningen, og tjenesten krever at jeg reiser. Transport er en stor, daglig utfordring. Den er dyr og den er farlig.

«Det er stor matmangel i landsbyene på Guajira-halvøya, og selv om enkelte menigheter og institusjoner hjelper litt til, er det mange familier som ikke spiser mer enn én gang om dagen. Særlig rammer det barna. For wayuuene er imidlertid ikke mat en hovedprioritet. Fokuset vårt er på arbeidet og på kulturen, og å ta vare på dyrene, på tradisjonene og kunsthåndverket.»

Heidy Gonzales - Mange spiser kun én gang om dagen
Bernt G. Olsen i samtale med Heidy Gonzales

Vi ser i dag en stor åpning for Guds ord i Venezuela, og mange mennesker søker til kirkene.

– Når vi ikke har medisiner, må vi sette vår tillit til Herren, og når vi ikke har mat, vender vi oss til Herren, forklarer Heidy.

– Min mor døde fordi jeg ikke hadde penger til en nødvendig operasjon. Men hun var trygg i sin tro; «Jeg drar for å være sammen med Herren», sa hun på dødsleiet. Så på en måte har all denne nøden ført oss nærmere Gud, sier hun.

Organisasjonen hun leder har navnet «Misjonsbefalingen». Den har som formål å hjelpe pastorer og menighetenes ledere i deres tjeneste.

– Vi ber for mennesker og vi ber om helbredelse. Jeg har sett lamme som reiser seg, syke som blir helbredet og besatte som blir satt fri. Derfor valgte vi navnet «Misjonsbefalingen», fordi vi gjør det Jesus ba oss om å gjøre, forklarer Heidy Gonzales.

Bibelbehov

– Mitt forhold til Bibelen er som mitt forhold til Gud. Når jeg åpner Bibelen, snakker jeg med Jesus. Jeg søker til evangeliene når livet er tungt, og jeg gjør det i visshet om at mitt arbeid er viktig og at Guds vilje er at jeg skal gi Ordet til folket mitt.

Den mest brukte spanske bibeloversettelsen, Reina Valera 60, kan ha et språk som enkelte opplever vanskelig å lese.

– Det hadde mange ganger vært bedre med en nyere bibelutgave. Aller helst en bibel på wayuunaiki. Dessverre er det mange som ikke kan lese sitt eget språk, så det er også behov for leseopplæring. Samtidig er det en generell bibelmangel – og mange mennesker har heller ikke Bibelen på spansk.

– Jeg er nok en frihetskjemper, en kvinnelig Nelson Mandela. Men for meg er det Bibelen som er selve grunnlaget for friheten. For vår frihet er ikke det materielle, men ordet som frigjør oss, nemlig evangeliet. Derfor trenger vi bibler!


Tre venezuelanske menn i samtale over et åpent nytestamente

Be for Venezuela

  • Be for samfunn som lider under vold, narkotikatrafikk og fattigdom, og om at de kriminelle ledes bort fra sine veier og får møte Jesu kjærlighet og sannhet.
  • Be for Heidy Gonzales og hennes tjeneste, slik at hun kan fortsette å være et lys for samfunnet, bringe helbredelse og vise Guds kjærlighet i praksis gjennom sine handlinger.
  • Be om at Bibelen kan nå alle mennesker i Venezuela, uavhengig av språk. Be om ressurser og inspirasjon til leseopplæring, slik at folket ikke bare kan motta Guds ord, men også forstå og leve etter det.
  • Be om velsignelse for de som oversetter, distribuerer og forkynner Guds ord. Be om at det skjer på en måte som kan være en kilde til håp, trøst, og frihet for folket i Venezuela.

Gi en gave

En bibel i Venezuela koster kun 49 kroner.
Gi din gave med VIPPS eller kort.

Nyheter