Jobs bok

Jobs bok formidler at lidelsen ikke kan forklares, men Gud kan erkjennes og erfares – på tross av lidelsen. Et menneske kan, med hele sin smerte, være hos den allmektige Gud. Den som lider får trøst ved å se Gud, ved personlig erfaring eller opplevelse av fellesskap med Gud (Sal 73,28).

Logos leseplan header (4-21)

Hva er Logos?

Logos er en daglig bibelleseplan med kommentartekster av høy kvalitet som kommer ut fire ganger årlig (vår, sommer, høst, vinter).

Bruker du Logos som din bibelleseplan får du hjelp til:

  • å la bibelteksten møte tro, liv og tanke.
  • å oppdage Guds store gjerninger.
  • bibelmeditasjon og ettertanke, takk og bønn.

Det som skiller Logos fra andre leseplaner er at vi har utviklet den såkalte «Logos-metoden»:

Les dagens ingress og bibelavsnitt
Oppdag det som står
Grunn på Ordet
Overfør det du har lest til din hverdag
Samtal med andre om det Gud har vist deg

Ved hjelp av refleksjonsspørsmål, daglige anvendelser og spørsmål til samtale leder Logos deg gjennom Guds Ord og utruster troen din i møte med hverdagen.

Hva er denne digitale leseplanen?

For hver utgave av Logos vil et utvalg av tekstene bli lagt ut som digitale leseplaner. Denne gangen er det tekstene fra Jobs bok.

Anvendelsestekstene i denne utgaven er skrevet av Kirsti Thuseth Gunnestad. Hun er lektor ved Tomasskolen og lektor/undervisningsleder ved Betelinstituttet, Trondheim.

Hvis du har glede av denne leseplanen kan du tegne abonnement på lenken under.