Filipperbrevet – Dag 12

Filipperbrevet er med rette kalt et Kristus-brev pga. sitt vitnesbyrd om hva Kristus betyr. Om vi skal finne et hovedtema, må det være gleden, som er hele brevets grunntone.

Banner som leser: "12 dager" og "Filipperbrevet"

Gaver fra venner gir grunn til glede

Filipperne 4,14-23

Les i nettbibelen.

14Likevel gjorde det meg godt at dere sto sammen med meg da jeg var i nød. 15Dere vet selv, filippere, at i den første tiden jeg forkynte evangeliet og hadde forlatt Makedonia, var dere den eneste menigheten som førte regnskap med meg over gitt og mottatt. 16Allerede da jeg var i Tessalonika, sendte dere meg både én og to ganger det jeg trengte. 17Det er jo ikke gaven jeg er ute etter, men frukten av den, og den skal bli godskrevet dere rikelig. 18Med dette bekrefter jeg at alt er mottatt, og at jeg nå har nok. Ja, jeg har mer enn nok, nå når Epafroditus er kommet med sendingen fra dere – den var som en god duft, et offer Gud tar imot med glede. 19Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. 20Vår Gud og Far være ære i all evighet! Amen. 21Hils hver og en av de hellige i Kristus Jesus. Mine søsken her hilser dere. 22Alle de hellige hilser dere, særlig de som er i keiserens tjeneste. 23Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd!

Paulus gleder seg over at hans venner har sendt ham gaver både en og to ganger. Nå hadde han overflod. Ja, gaver fra venner gir grunn til glede. I tillegg til gleden over gaven kommer gleden over det gaven uttrykker av omsorg og kjærlighet.

Dette siste var Paulus veldig opptatt av. Han er rett og slett ikke så opptatt av selve gaven. Han er opptatt av dem som gir.

Men hva opptar ham når det gjelder giverne? Er det den gleden han får ved tanke på vennenes omtanke for ham? Nei, det som opptar Paulus er gleden og velsignelsen de får ved å gi! Det er frukten av gaven i givernes liv han er ute etter. Derfor legger han til at Gud, som er så rik på herlighet i Kristus, skal gi dem alt de trenger. Og tar de imot gaven Gud gir i Jesus Kristus, skal gleden og velsignelsen vare evig.

Dersom vi lærer å gi og ta imot i et slikt perspektiv, vil vi bli mer opptatt med å berike hverandre enn å bli rik selv. Den rikdommen vi slik kan dele, gjør alle rikere.

Spørsmål til samtale – Filipperne 4

  • Hvilke spørsmål og problemer i en kristens hverdagliv synes dere kapitlet gir svar på?
  • Hva slags «glede i Herren» er det vers 4 beskriver – en intellektuell eller emosjonell glede?
  • Hvilke utfordringer har formaningene i vers 5–9 til oss?
  • Hvordan kan vi bli hverandres «Synsygus»?