Filipperbrevet – Dag 6

Filipperbrevet er med rette kalt et Kristus-brev pga. sitt vitnesbyrd om hva Kristus betyr. Om vi skal finne et hovedtema, må det være gleden, som er hele brevets grunntone.

Banner som leser: "12 dager" og "Filipperbrevet"

Det er Gud som er virksom i dere

Filipperne 2,12-18

Les i nettbibelen.

12Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres egen frelse med respekt og ærefrykt. 13For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. 14Gjør alt uten murring og misnøye, 15så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil midt i en vrang og villfaren slekt. Dere stråler blant dem som stjerner på nattehimmelen 16når dere holder fast på livets ord, og da skal jeg få den ros på Kristi dag at løpet mitt og strevet mitt ikke har vært forgjeves. 17Ja, om jeg selv skal ofres mens jeg gjør altertjeneste og bærer deres tro fram som offer, er jeg likevel glad og gleder meg med dere alle. 18Så må også dere være glade og glede dere sammen med meg.

Om vi aldri så mye vet at vi er frelst av nåde, har vi lett for å tenke at å leve som kristen er å gjøre så godt en kan. Hvor bra dette livet blir, avhenger av hvor fromme og pyntelige vi er …

Slik tenker tydeligvis ikke Paulus. Han oppfordrer vennene i Filippi til å leve et uklanderlig liv, rene og uten feil. Da kan det ikke være tale om å gjøre så godt en kan, for da er ikke det godt nok.

Det Paulus taler om, er å leve ut det vi er i Kristus. Ved hans tilgivende nåde er vi nemlig uklanderlig, rene og uten feil. Han oppfordrer oss til å ta tak i det vi er i Kristus, og leve det ut. Frelsen er gitt oss som en ufortjent gave, og virket av Gud. Men det betyr ikke at det er uten betydning hvordan vi lever som kristne. Med utgangspunkt i denne gaven skal livet leves i møte med andre, og slik kan vi skinne som lys i verden.

Det som skinner da, er ikke våre prestasjoner, men det vi har mottatt fra Gud. Den nåden vi har møtt hos ham, skal vi formidle til andre. Den tilgivelsen vi selv har fått, skal prege vår holdning til dem vi møter. Den kjærligheten Gud har vist, skal vi formidle som lys og varme inn i andres liv. Da virker Gud gjennom oss – og vi får være med på det han gjør.