Matt 6,25-34

Bergprekenen er Jesu store tale om hvordan livet som etterfølger av ham ser ut. Denne prekenen er en av de mest sentrale tekstene i den kristne kirke og var helt essensiell for de første kristne.

Header

Hvilke setninger i denne ! teksten kan du utenat?

Det er mange setninger i dette avsnittet jeg kan utenat, fordi jeg har hørt og lest dem hundrevis av ganger. Likevel har jeg problemer med å tro på dem – på en slik måte at jeg ikke bekymrer meg. Det kan gjelde praktiske småting i hverdagen, eller store, personlige avgjørelser som har konsekvenser, ikke bare for meg, men for mange rundt meg. Er det mulig å leve så overgitt til Gud at jeg ikke bekymrer meg?

Når vi leser enkeltavsnitt i Guds ord, er det lett å overse sammenhengen de står i. Men har vi den klar for oss, vil vi kanskje også ha litt av svaret på spørsmålet jeg nettopp stilte. I sin forklaring til den fjerde bønnen i Vår Far skriver Martin Luther: «Vi ber her at Gud hver dag må gi oss og alle det vi trenger, og lære oss å ta imot alt med takk. Med daglig brød mener vi slikt som mat og klær, hus og hjem, arbeid og helse, gode naboer, trofaste venner, et godt styre, rett og fred på jorden».

Far er stor. Far er rik. Han vet hva jeg trenger – og han passer på meg!

Vær ikke bekymret

Matteus 6,25-34

Les i nettbibelen.

25Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? 26Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? 27Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? 28Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, 29men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. 30Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende! 31Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’ 32Alt dette er hedningene opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. 33Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 34Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.