Matt 5,43-48

Bergprekenen er Jesu store tale om hvordan livet som etterfølger av ham ser ut. Denne prekenen er en av de mest sentrale tekstene i den kristne kirke og var helt essensiell for de første kristne.

Header

Hvem er min neste?

I 3 Mos 19,18 leser vi: «Du skal ikke ta hevn og ikke bære nag til landsmennene dine, men du skal elske din neste som deg selv.» Vi tenker gjerne «ha svært gode følelser for noen» når vi sier vi elsker noen. I Bibelen, derimot, kan «elske» best oversettes med «gjøre godt mot.»

Budet kan da gjengis: «Du skal gjøre godt mot din neste, slik du selv ønsker andre gjør godt mot deg.» Det var slik rabbinerne på Jesu tid tolket budet. Jesus er enig med dem. «Slik dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal dere gjøre mot dem» (Luk 6,31).

Men hvem er «min neste»? Er det i 3 Mos 19,18 et synonym til «landsmann»? En skriftlærd spurte Jesus om nettopp dette, og Jesus svarte med lignelsen om Den barmhjertige samaritan. Samaritanene var jødenes fiender (se Luk 10,25–37). Noen jødiske lærde på Jesu tid, særlig i Dødehavssekten, mente ordet «neste» i 3 Mos 19,18 betydde landsmann. Da var det fritt fram for ikke å elske fienden. Jesu svar er entydig: Du skal også gjøre godt mot dem som ikke tilhører ditt folk eller din flokk.

Elsk deres fiender

Matteus 5,43-48

Les i nettbibelen.

43Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate din fiende.’ 44Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, *velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,• og be for dem som *mishandler dere og• forfølger dere. 45Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? 47Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? 48Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.