Matt 6,16-24

Bergprekenen er Jesu store tale om hvordan livet som etterfølger av ham ser ut. Denne prekenen er en av de mest sentrale tekstene i den kristne kirke og var helt essensiell for de første kristne.

Header

Hva er viktigst: Det vi skal gjøre – eller det vi ikke skal gjøre?

Alle avsnittene i denne teksten er innom spenningen skal –skal ikke. Hva er viktigst?

Jesus gir disiplene sine et alternativ til det «misbruket» av fasten som hyklerne levde ut. Her var det ikke spørsmål om faste eller ikke faste, men om innstillingen og framferden til den som fastet.

Det Jesus poengterer videre i disse versene, understreker at det er innstillingen som er viktig. For hyklerne var det viktigere å bli lagt merke til av mennesker enn å komme inn i et nært forhold til Gud når de fastet. I strevet med å opprettholde sin fine, fromme fasade ble hjertene deres delt.

«Ja, takk, begge deler»-sitatet fra Ole Brumm, er en innstilling vi gjerne vil ha. Det er den innstillingen Jesus setter under lupen i dag. Jeg trenger hans hjelp til å se mørket i meg selv, dobbeltheten jeg har ført meg selv inn i – og mitt ofte delte tjenersinn. – Kanskje Gud vil sette sitt lys på det i dag?

Om faste

Matteus 6,16-24

Les i nettbibelen.

16Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. 17Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, 18for at ingen skal se at du faster, ingen andre enn din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. 19Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. 20Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. 21For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. 22Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. 23Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er nå lyset i deg mørke, hvor dypt blir ikke da mørket! 24Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.