Efeserbrevet - Dag 10

Efeserbrevet er med rette kalt kirkebrevet. Kirken er Kristi legeme. Kirkefellesskapet, kirkens forhold til Kristus og dens betydning for den enkelte understrekes. Kirken er nøye knyttet til Guds frelsesplan, som er fra evighet til evighet.

Efeserbrevet headere

Det hjertet er fullt av, det taler munnen.

Efeserne 4,25-32

Les i nettbibelen.

25Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre! For vi er hverandres lemmer. 26Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. 27Gi ikke djevelen rom. 28Den som har stjålet, skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. 29La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. 30Gjør ikke Guds hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til frihetens dag. 31Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. 32Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.

Er det lov å bli sint?

Ordene våre røper hva som bor i hjertet. Avsnittet er veldig konkret og handler om våre ord og våre holdninger. Råtne ord (v. 29) må ikke få slippe ut av munnen, for det sprer råttenskapen omkring seg. Men hvor kommer det fra?

Tenk over hvor mange TV-serier og hvor mye i aviser og blader som lar råttent snakk få spre seg. I noen serier ser vi hva det fører til, men hadde det ikke vært bedre å vise hva som skjer når vi sier det som bygger opp?

Det står ikke at vi ikke kan bli sinte, men at vi ikke skal synde når vi blir sinte. Det finnes kristne som ikke tør vise sunt sinne, og som lett blir det vi kaller for passiv-aggressive. De kan smile utenpå, men det koker innvendig.

Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, hva betyr det? Det betyr at Kristus lever i oss som tror, ved Ånden, og at han som en person kan bli bedrøvet når vi lar det som er råttent, prege oss.

Fakta for Ef 4,29

Oppbyggelse er et uttrykk som ofte brukes hvis en fikk utbytte av møtet eller forkynnelsen. Egentlig betyr det å «bygge opp», slik som i vers 12. Det går ikke på følelser, men på fellesskap.

Spørsmål til samtale – Efeserne 4

  • Hva betyr/innebærer uttrykket «Åndens enhet» (v. 3)? Hvorfor er denne enheten viktig?
  • Hva sier kapittel 4 om Jesus?
  • Hva preger «det nye mennesket»? Hvordan leves liv som er «verdig det kallet dere har fått»?