Efeserbrevet - Dag 11

Efeserbrevet er med rette kalt kirkebrevet. Kirken er Kristi legeme. Kirkefellesskapet, kirkens forhold til Kristus og dens betydning for den enkelte understrekes. Kirken er nøye knyttet til Guds frelsesplan, som er fra evighet til evighet.

Efeserbrevet headere

Alkohol, nei takk. Åndens fylde, ja takk!

Efeserne 5,1-21

Les i nettbibelen.

1Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. 2Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud. 3Hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for hellige. 4Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud! 5For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller er grådig, skal arve Kristi og Guds rike. Dette er jo avgudsdyrkelse. 6La ingen narre dere med tomme ord! For slikt gjør at Guds vrede rammer de ulydige. 7Gjør ikke felles sak med dem! 8En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn! 9Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. 10Prøv hva som er til glede for Herren! 11Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller! 12Det som slike folk driver med i det skjulte, er det en skam bare å nevne. 13Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, 14og alt som kommer for dagen, er lys. Derfor heter det: Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. 15Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, 16så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. 17Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. 18Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden 19og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spill av hjertet for Herren. 20Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. 21Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus!

Kan vi virkelig ha Gud som forbilde?

Barn lærer ved å se på dem som er større. De hermer etter de voksne. Det er et gresk ord for å «mime» eller «gjøre etter» som er oversatt med ha som forbilde i vers 1. Da er det mulig å ha Gud som forbilde, for også vi kan – som hans barn – «herme» etter Jesus, og følge etter ham. WWJD – What would Jesus do? Det som mange unge har som armbånd, er et godt treningsprogram. Hva ville Jesus ha gjort, eller sagt?

Lev da som lysets barn! For et flott program. Se hva som kalles mørkets gjerninger, og se om det er noe du må bekjenne og få fram i lyset.

Vi lever i en kultur med mye fyll og drukkenskap, og med et naivt forhold til alkohol. Dristig foreslår Paulus heller en annen drikk, som også har sin virkning, men positiv. Det blir lovsang, takknemlighet og underordning (v. 21 hører med til avsnittet foran).

Bli fylt av Ånden! Hva trenger du av Åndens fylde i ditt liv? Be om det.