Efeserbrevet - Dag 13

Efeserbrevet er med rette kalt kirkebrevet. Kirken er Kristi legeme. Kirkefellesskapet, kirkens forhold til Kristus og dens betydning for den enkelte understrekes. Kirken er nøye knyttet til Guds frelsesplan, som er fra evighet til evighet.

Efeserbrevet headere

Ikke øyentjener, men Kristi tjener.

Efeserne 6,1-9

Les i nettbibelen.

1Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig. 2Du skal hedre din far og din mor, dette er det første budet med et løfte: 3så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet. 4Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. 5Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt og av et oppriktig hjerte. 6Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere som helhjertet gjør Guds vilje. 7Gjør tjeneste med et villig sinn; det er Herren og ikke mennesker dere tjener. 8Og dere vet at Herren skal gi hver enkelt igjen for det gode han gjør, enten han er slave eller fri. 9Dere herrer, gjør det samme mot slavene deres. Bruk ikke trusler! Dere vet at både de og dere har samme Herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk.

Er dette et tidsbetinget avsnitt?

Avsnittet omtaler forholdet foreldre–barn og arbeidsgiver–arbeidstaker. Selv om det kunne være et slavekår, skulle de som kristne leve som for Herren. Gal 3,28 og brevet til Filemon handler om frihet fra slavekår, men opprør er ikke Bibelens vei. Forandring innenfra er det som anbefales. Da slaveriet ble opphevet i Europa, var kristne i fremste rekke ut fra frihetsordet i Gal 3. Hvite sørafrikanere misbrukte disse ordene til å forsvare apartheid (raseskille).

Er dette tidsbetinget? Nei, ikke selve prinsippet om lydighet mot overordnede.

Det nye i disse hustavlene – sammenlignet med gresk og jødisk etikk – er den friheten som ligger i at en gjør det for Herren, og ikke for mennesker.

Tør vi snakke om lydighet? Skal barn lyde foreldre i alt? Da brevet ble skrevet, var det streng oppdragelse, og det advares mot å vekke sinne og trass hos barna. Hva synes du er faren i vår tid, er det for strengt eller for slapt?

Hva kan oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje, bety i dag?