Efeserbrevet - Dag 3

Efeserbrevet er med rette kalt kirkebrevet. Kirken er Kristi legeme. Kirkefellesskapet, kirkens forhold til Kristus og dens betydning for den enkelte understrekes. Kirken er nøye knyttet til Guds frelsesplan, som er fra evighet til evighet.

Efeserbrevet headere

Fra død til liv

Efeserne 2,1-10

Les i nettbibelen.

1Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. 2Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. 3Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. 4Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, 5gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. 6I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. 7Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. 8For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. 9Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. 10For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

Ser du hvor du sitter?

Dette er et evangelisk kjerneavsnitt. Det er verdt å lære utenat. Se på kontrastene:

Vi var døde på grunn av våre synder. Gud gjorde oss levende med Kristus. Vi var under Guds vrede, ved Kristi verk er vi nå under Guds nåde. Det var ikke på grunn av gjerninger, men det er Guds gave.

Hva er meningen med livet ifølge vers 10? Hva er gjerningenes plass i en kristens liv?

Hans verk (v. 10) betyr egentlig hans mesterverk. Det er vi skapt til å bli. Gud ser oss i Kristus som rene og rettferdige, ja, allerede satt i himmelen med ham.

Ser du din høye stand som kristen? Ser du hvor du sitter?

Watchman Nee har skrevet et lite hefte om Efeserbrevet som heter «Sit – walk – stand».

Her er det første ordet, i 2,6. Det andre handler om å vandre i Herren (4,1) og det siste om å stå fast mot ondskapens makter (6,14). Sitte – vandre (leve) – stå (kjempe), det er tre sider ved en kristens liv.