Johannes 6,60–71

I denne delen av Johannesevangeliet møter vi flere av Jesu mest kjente mirakler. Vi får se ham helbrede syke, gå på vannet, mette 5 000 og alt dette leder fram mot Peters store bekjennelse av hvem Jesus er - Guds hellige, han som har det evige livs ord.

Banner med myrull og solskinn som leser: Johannes 4,1-7,13 Logos 3-22.

Hva sier disse versene om Jesus?

Det var ikke bare jødene generelt som reagerte på det Jesus sa om seg selv: Han var brødet Gud hadde sendt fra himmelen, og for å del i dette brødet, måtte de spise det. «Mange av disiplene hans som hørte dette, sa da: Dette er harde ord! Hvem kan høre dem.» Og «etter dette trakk mange av disiplene hans seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham.»

Disse disiplene hadde nok opplevd brødunderet. De hadde sett de tegn og under han hadde gjort, men det stakk likevel ikke så djupt. Under og tegn er overfladiske, om ikke Gud åpner våre øyne slik at vi får se han som er tegnet. «Ingen kan komme til meg uten at det er gitt ham av Faderen.»

Tilbake er det bare tolv disipler. Jesus utfordrer derfor den innerste kretsen av disipler: «Vil også dere gå bort?» På vegne av dem svarer Peter: «Hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige.» Om jeg var der denne dagen: Ville dette også blitt mitt svar?

Mange blir støtt av Jesu ord

Johannes 6,60-71

Les i nettbibelen.

60Mange av disiplene hans sa da de hørte det: «Dette er harde ord! Hvem kan høre på slikt?» 61Jesus visste med seg selv at disiplene hans murret på grunn av dette, og han sa: «Gjør dette at dere faller fra? 62Hva så når dere ser Menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? 63Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv. 64Men det er noen av dere som ikke tror.» For Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde, og hvem som skulle forråde ham. 65Og han la til: «Derfor sa jeg til dere: Ingen kan komme til meg uten at det blir gitt ham av min Far.» 66Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. 67Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?» 68Simon Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, 69og vi tror og vet at du er Guds Hellige.» 70Da sa Jesus til dem: «Har jeg ikke utvalgt dere tolv? Og en av dere er en djevel!» 71Han sa dette om Judas, sønn av Simon Iskariot. For han skulle forråde Jesus, og han var en av de tolv.