Dag 32

I påsken feirer vi Jesus som døde på et kors og sto opp igjen fra graven – men hva gjorde han egentlig alle disse årene før den siste påsken? I denne leseplanen setter vi de tre synoptiske evangeliene på siden av hverandre og prøver å finne ut akkurat det.

Blått banner med teksten: "40 dager med Jesus"

Menneskebud og Guds bud

Markus 7,1-23

Les i nettbibelen.

1Fariseerne og noen skriftlærde som var kommet fra Jerusalem, samlet seg om Jesus. 2De la merke til at noen av disiplene hans spiste med urene hender, det vil si uten å skylle dem. 3For fariseerne, og jøder i det hele tatt, spiser ikke før de har helt en håndfull vann over hendene, i lydighet mot overleveringen fra de gamle. 4Og når de kommer fra torget, spiser de ikke noe uten å ha tatt et renselsesbad. De har også mange andre skikker som de har overtatt og overholder, som å dyppe krus og kar og kobberkjeler i vann. 5Derfor spurte fariseerne og de skriftlærde ham: «Hvorfor følger ikke disiplene dine overleveringen fra de gamle, men spiser med urene hender?» 6Da sa Jesus: «Jesaja profeterte rett om dere hyklere, slik det står skrevet: Dette folket ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. 7Forgjeves dyrker de meg, for det de lærer, er menneskebud. 8Dere har forlatt Guds bud, men holder fast på menneskers overlevering.» 9Og han sa til dem: «Ja, dere får det fint til! Dere avskaffer Guds bud for å innføre deres egen overlevering! 10For Moses sa: ‘ Hedre din far og din mor’, og: ‘ Den som bruker onde ord mot far eller mor, skal dø’. 11Men dere godkjenner likevel at noen sier til sin far eller mor: ‘Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en korban’ – det betyr en gave til tempelet. 12Da hindrer dere ham i å gjøre noe for far eller mor. 13Slik setter dere Guds ord ut av kraft av hensyn til den overlevering dere har mottatt og gitt videre. Og mye annet av samme slag gjør dere.» 14Han kalte igjen folket til seg og sa: «Hør på meg alle, og forstå! 15Ikke noe av det som kommer inn i mennesket utenfra, kan gjøre det urent. Nei, det er det som går ut fra mennesket, som gjør mennesket urent. 16*Om noen har ører å høre med, så hør!•» 17Da han var kommet innendørs, bort fra mengden, spurte disiplene ham om lignelsen. 18«Forstår ikke dere heller noe?» sa han. «Skjønner dere ikke at ingen ting som kommer inn i mennesket utenfra, kan gjøre det urent? 19Det kommer jo ikke inn i hjertet, men bare ned i magen, og går ut og dit det skal.» Dermed slo han fast at all mat er ren. 20Og han la til: «Det som går ut fra mennesket, det gjør mennesket urent. 21For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene: hor, tyveri, mord, 22ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskeielser, misunnelige øyne, spott, hovmod, vettløshet. 23Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent.»

Flere tekster

1Da kom noen fariseere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa: 2«Hvorfor bryter disiplene dine overleveringen fra de gamle? De skyller ikke hendene før de spiser.» 3Han svarte: «Og dere, hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til deres egen overlevering? 4For Gud sa: ‘ Hedre far og mor’ og: ‘ Den som bruker onde ord mot far eller mor, skal dø’. 5Men dere lærer: ‘Den som sier til sin far eller mor: Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en tempelgave, 6han trenger ikke å hedre sin far *eller mor•.’ Altså har dere satt Guds ord ut av kraft av hensyn til deres egen overlevering. 7Hyklere! Jesaja profeterte rett om dere da han sa: 8Dette folket ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. 9Forgjeves dyrker de meg, for det de lærer, er menneskebud.» 10Så kalte han folket til seg og sa: «Hør og forstå! 11Det er ikke det som kommer inn i munnen, som gjør mennesket urent. Men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent.» 12Da gikk disiplene til ham og sa: «Vet du at fariseerne ble forarget da de hørte det du sa?» 13Han svarte: «Enhver plante som ikke min himmelske Far har plantet, skal rykkes opp med rot. 14Bry dere ikke om dem! De er blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind, faller begge i grøfta.» 15Peter tok da til orde og sa: «Forklar denne lignelsen for oss.» 16«Forstår dere ennå ingen ting, dere heller?» sa Jesus. 17«Skjønner dere ikke at alt det som kommer inn i munnen, går ned i magen og forsvinner ut dit det skal? 18Men det som går ut av munnen, kommer fra hjertet, og det gjør mennesket urent. 19For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. 20Dette er det som gjør mennesket urent. Men å spise uten å skylle hendene gjør ikke mennesket urent.»

Les i nettbibelen