Romerbrevet 4,13-25

Romerbrevet har gjennom hele kirkas historie, vært av de mest sentrale og mest leste av Paulus sine brev. Kanskje ikke så rart når brevet tar opp temaer som: rettferdiggjørelse, det nye folkets plass i menigheten og håpet om herligheten.

Banner som leser "Romerne 1-8"

Løftet til Abraham

Romerne 4,13-25

Les i nettbibelen.

13For det var ikke ved loven Abraham og hans ætt fikk løftet om å arve verden, men ved den rettferdighet en får ved tro. 14Er det de som holder seg til loven, som er arvinger, da er jo troen meningsløs og løftet opphevet. 15Loven fremkaller vrede, men der det ikke finnes noen lov, finnes det heller ikke noe lovbrudd. 16Derfor fikk Abraham løftet fordi han trodde, så alt skulle være av nåde. For da kan løftet stå fast for hele hans ætt, ikke bare for den som har loven, men også for den som har samme tro som Abraham. Han er jo far til oss alle, 17slik det står skrevet: Jeg har gjort deg til far for mange folkeslag. I Guds øyne er han vår far, for han trodde ham som gjør de døde levende og byr at det som ikke er, skal bli til. 18Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde, og derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt ham: Så tallrik skal ætten din bli. 19Han var nesten hundre år, men ble likevel ikke svak i troen da han tenkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde morsliv. 20Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære. 21For han var overbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre. 22Derfor ble han regnet som rettferdig. 23Men Skriften sier ikke dette bare for hans skyld, 24det gjelder også oss: Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde, 25han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige.

Paulus trekker nok en gang frem loven i dette avsnittet. Ikke for at vi skal bindes av den, heller ikke for at vi skal føle oss utilstrekkelige i møte med den. Men loven ble gitt oss til veiledning. Som rettesnor er den verdifull, som frelsesvei er den verdiløs.

Reklamen sier «fordi du fortjener det». Vi har lett for å tro at det også gjelder i møte med Gud. Det gjør det ikke. Klarer du å se deg selv som frelst som en følge av det løftet Gud ga Abraham og i lys av Jesu frelsesverk? Eller er det en liten del av deg som fremdeles strever etter å vinne Guds gunst ved å holde deler av loven? Da skal du lese vers 14 i teksten
en gang til. Og enda en gang. – Helt til du klarer å ta inn dette budskapet. Du er frelst kun av nåde. I takknemlighet for det kan du frimodig stå i den tjenesten du er kalt til.

Refleksjonsspørsmål

  • Er loven irrelevant for de kristne?