Romerbrevet 1,18-32

Romerbrevet har gjennom hele kirkas historie, vært av de mest sentrale og mest leste av Paulus sine brev. Kanskje ikke så rart når brevet tar opp temaer som: rettferdiggjørelse, det nye folkets plass i menigheten og håpet om herligheten.

Banner som leser "Romerne 1-8"

Guds dom over heidenskapen

Romerne 1,18-32

Les i nettbibelen.

18Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. 19For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram. 20Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. 21De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. 22De påsto at de var kloke, men de endte i dårskap. 23De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbeinte dyr og krypdyr. 24De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik at de vanæret kroppen sin med hverandre. 25De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. 26Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. 27På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse. 28De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. 29De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder 30og baktalelse, hater Gud, bruker vold, er overmodige og brautende, de pønsker ut ondskap og er ulydige mot foreldrene, 31de er uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige. 32De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt, fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv; de roser også andre som gjør det.

Dette avsnittet møter oss med ein mørkare tone. Guds nåde har sin motsetning i Guds vreide som er ei fylgje av at menneska har vendt Gud ryggen. Dette er noko anna enn den kampen kristne menneske fører mot «den vonde lyst i sitt hjarta». Dette er menneske som bevisst vender seg bort frå Gud som har openberra seg gjennom skaparverket og i samvitet (2,14), og som i staden gir seg over til avgudsdyrking og mørke makter. Desse fenomena er også aktuelle i dag. Vi høyrer om Åsatru, hekseri, åndemaning og djevel dyrking. Når menneska med opne augo vel det vonde, er det mest ingen grenser for kva det kan føre til.

Ei utfordring:

  • Kjenner du på avmakt og hjelpeløyse når du møter desse fenomena, så kan det vere godt å lese Ef 6,10–18.

NB: Vers 26–27 har vore mykje diskutert i homofilidebatten. Nokre seier at dette ikkje handlar om ekte kjærleik og menneske som søkjer Gud med livet sitt, og difor ikkje er relevante. Andre les det annleis. Vi kan ikkje sei meir i ei kort tekstgjennomgåing, og må, som med andre tekstar, overlate til lesaren å finne ut meir.