Romerbrevet 8,1-8

Romerbrevet har gjennom hele kirkas historie, vært av de mest sentrale og mest leste av Paulus sine brev. Kanskje ikke så rart når brevet tar opp temaer som: rettferdiggjørelse, det nye folkets plass i menigheten og håpet om herligheten.

Banner som leser "Romerne 1-8"

Livet i Ånden

Romerne 8,1-8

Les i nettbibelen.

1Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. 2For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. 3Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen Sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss. 4Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik Ånden vil. 5De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik Ånden vil, er opptatt av det som hører Ånden til. 6For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred. 7Derfor er det som kjøttet vil, fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. 8De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud.

Teksten i dag er kort, men det tar lang tid å tilegne seg den. Kontrasten til stemningen i kapittel sju er stor. Fortvilelsen fra i går er byttet med triumf, anklagene er ikke borte, men vi blir ikke fordømt.

For to dager siden slo vi fast at det i og for seg ikke er noe galt med loven, problemet er bare at vi ikke får til å leve etter den. Heldigvis har Gud en løsning: En ny lov som motarbeider kreftene i den gamle loven. Det er Åndens lov som gir liv. Jesu død som syndoffer (vers 3) åpner en ny verden for oss, synden i oss er ikke bare dømt, men dommen er også fullbyrdet. Denne nye loven som virker i oss gjør at vi ønsker å leve for Gud, selv om vi ikke alltid får det til.

Noen kan oppfatte uttrykket «leve slik Ånden vil» (noen oversettelser bruker «vandre i Ånden») som et svevende og verdensfjernt liv. Det er nok ikke meningen. Kampen fra kapittel 7 er der fortsatt (1 Pet 2,11), men Åndens lov som gir liv, drar oss i en annen retning.

Refleksjonsspørsmål

  • Hvilken sammenheng er det mellom gårsdagens og dagens tekst?