Romerbrevet 3,1-8

Romerbrevet har gjennom hele kirkas historie, vært av de mest sentrale og mest leste av Paulus sine brev. Kanskje ikke så rart når brevet tar opp temaer som: rettferdiggjørelse, det nye folkets plass i menigheten og håpet om herligheten.

Banner som leser "Romerne 1-8"

Gud taler sant

Romerne 3,1-8

Les i nettbibelen.

1Hvilket fortrinn har da jøden, eller hva gagn er det i omskjærelsen? 2Mye, på alle måter! Først og fremst det at Guds ord ble betrodd dem. 3Men hva om noen har vist seg utro? Kan deres utroskap oppheve Guds troskap? 4Slett ikke! La det stå fast at Gud taler sant, men hvert menneske er en løgner. Det står jo skrevet: For at du skal få rett når du taler, og vinne når du fører sak. 5Men dersom vår urett fremhever Guds rettferdighet, hva skal vi da si? Er ikke da Gud urettferdig, menneskelig talt, når han lar vreden ramme oss? 6Slett ikke! Hvordan skulle Gud ellers kunne dømme verden? 7Men dersom min løgn enda klarere viser at Gud taler sant, og dette blir til hans ære, hvorfor skal jeg da dømmes som en synder? 8Skal vi ikke da like godt gjøre det onde, så det gode kan komme? Det er noen som håner oss og sier at det er dette vi lærer. De skal få den dom de fortjener.

Kva får eg igjen? Jødane spurde Paulus om det same. Kva fordel har jødane? Visst det er den indre omskjeringa som tel, kva då med den ytre som dei har praktisert heilt frå Abrahams tid? Tener det til noko? Og svaret er klart: Mykje på alle måtar. Gud har inngått ei pakt med dei, dei er blitt tiltrudd Guds ord og det kjem heile menneskeslekta til gode.

Men Paulus får fleire ting å svare på. Viss det er slik at vår urett viser Guds rettferd i skarpare relieff, er det då ikkje urettferdig av Gud å straffe oss? Nei, langt ifrå. Gud er ikkje urettferdig i noko, difor må han døme synda og det vonde.
Ja, vel, seier andre; visst det er slik at det kan kome noko godt ut av det vonde vi gjer uansett, då er det vel bare å halde fram med å gjere det vonde? Men dette avviser Paulus som ei forvrenging, og han kjem til å utdjupe dette seinare.

Ei utfordring:

  • Kan du nemne eit par ting du ser som fordel ved å høyra til i den forsamlinga eller gruppa du er med i?