16. desember

I denne adventskalenderen er det Jesus vi venter på. Det er mange før oss som har ventet på ham. Sporene deres fører oss tilbake til verdens største adventskalender: Det gamle testamentet. Vi ser på tekstene bak noen av lukene der, og følger sporene derifra over til Det nye testamentet.

Bibelno Leseplan Adventsplan

Til ettertanke

Tause, trauste, trufaste Josef. Di oppgåve kom i ein draum, men kanskje opplevde du henne meir som eit mareritt? Vi veit ikkje. Men du var tru mot oppdraget og gav barnet namnet Jesus. Var det fordi det var viktig for deg å møte han som kan frelse frå synd?

Gud med oss

Matteus 1,18-25

Les i nettbibelen.

18Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd. 19Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. 20Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd. 21Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» 22Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: 23Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel– det betyr: Gud med oss. 24Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham og tok henne hjem til seg som sin kone 25og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn. Og han ga ham navnet Jesus.

Meir å lesa

Situasjonen Maria kom i var ikkje ufarleg (5. Mosebok 22,13–29). Ho var lova bort til Josef, og ei truloving var like bindande for henne som ekteskap er hos oss.

Det vesle vi veit om Josef står i Matteus 1,12–25 og 2,13–19 (og i parallell-tekstane i Lukas 2,4–16 og Luk 3,23–31), og i Matteus 13,55. Josef seier ingen ting, men han høyrer og gjer det Gud bed han om.

Josef var ikkje son av David, men han nedstamma frå han, og det er grunnen til at han vart kalla «Davids son». Messias skulle bli fødd i Davids ætt, så når engelen kalla han «Davids son», forsto kanskje Josef kva det var som venta? Namnet han skulle gi barnet stadfesta det.