24. desember

I denne adventskalenderen er det Jesus vi venter på. Det er mange før oss som har ventet på ham. Sporene deres fører oss tilbake til verdens største adventskalender: Det gamle testamentet. Vi ser på tekstene bak noen av lukene der, og følger sporene derifra over til Det nye testamentet.

Til ettertanke

Idet vi prøver å la julefreden senke seg etter uker med mas og stress, møtes vi av gjetere som haster av sted for å se om det de har hørt, er sant. Slå følge med dem! Er det virkelig sant at Frelseren med stor F er kommet, må vi se, vi også – og bli slike som gjør som gjeterne: Forteller det videre.

Han er Messias, Herren

Lukas 2,1–20

Les i nettbibelen.

1Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. 2Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. 3Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. 4Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, 5for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. 6Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. 8Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. 9Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 10Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: 11I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 12Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: 14«Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» 15Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» 16Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. 17Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. 18Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. 19Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. 20Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.

Mer å lese

Beretningen om Jesu fødsel knyttes til historiske personer – det skal ikke være tvil om at dette er fakta, ikke fiksjon. Denne innstillingen preger begge bøkene Lukas har skrevet (Se Lukas 1,1–4 og Apostlenes gjerninger 1,1–2).

Det store budskapet fra himmelen ble først formidlet til Davids «yrkesbrødre», gjeterne (1. Samuel 16,11–13). Gjetere sto lavt på rangstigen, og hadde ikke noe statusyrke. At det var dem englene ble sendt til, sier noe om Guds vurdering av ulike yrkes- og menneskegrupper (1. Korinter 1,26-27; 1. Peter 1,17; 1. Timoteus 2,1–4).