4. desember

I denne adventskalenderen er det Jesus vi venter på. Det er mange før oss som har ventet på ham. Sporene deres fører oss tilbake til verdens største adventskalender: Det gamle testamentet. Vi ser på tekstene bak noen av lukene der, og følger sporene derifra over til Det nye testamentet.

Bibelno Leseplan Adventsplan

Til ettertanke

Enkelte kaller julen «X-mas», fordi de vil unngå det religiøse navnet, Kristus; Christ-mas, men de «må» pynte i anledning X-mas. De som vedkjenner seg X-en, Kristus, Israels Gud, prøver å ligne ham: Hjelpe stakkaren og bry seg om fattige og svake. Slik kunngjøres hans navn og det skal skyte friske skudd – helt fram til dagen da hele jorden skal fylles med hans herlighet.

Kongene skal komme med gaver

Salmene 72,10-19

Les i nettbibelen.

10Konger fra Tarsis og fjerne kyster skal sende skatt til ham. Kongene i Saba og Seba skal komme med gaver. 11Alle konger skal kaste seg ned for ham, alle folkeslag skal tjene ham. 12Han berger en fattig som roper, en stakkar som ingen hjelper. 13Han bryr seg om fattige og svake, han berger de fattiges liv. 14Han løser dem fra tvang og vold, deres liv er dyrebart i hans øyne. 15Kongen skal leve og få av Sabas gull! Folk skal alltid be for ham og velsigne ham dagen lang. 16La kornhaugene bli høye som fjell, grøden bølge som Libanons skog. La byene blomstre som gresset på marken! 17La navnet hans bestå til evig tid, skyte friske skudd så lenge solen er til! De skal velsigne seg ved ham, alle folk skal prise ham salig. 18Velsignet er Herren, Israels Gud, han som gjør under, bare han, 19og velsignet er hans herlige navn til evig tid! Hele jorden skal fylles med hans herlighet. Amen! Ja, amen!

Mer å lese

Kong Salomo var klok. Visdommen var en gave Gud ga ham da han begynte som konge (1. Kongebok 3,5–15), og han benyttet gaven godt (1. Kongebok 3,16–28). – Det gikk rykter om visdommen og rikdommen hans i mange land (1. Kongebok 4,29–34).

Flere av setningene i Salme 72 kan lede tankene til Salomo og hans veldige rike, men ikke alt passet på ham. «Friske skudd» (vers 17) minner om staven Aron hadde (4. Mosebok 17,1–8), og om skuddet som vokser opp fra Isais stubb (Jesaja 11,1). Dette skuddet er brukt om den framtidige kongen, Messias. Salmen er en Messias-salme.

Sangen «Navnet Jesus blekner aldri» har hentet inspirasjon fra Salme 72,17.