Inntoget i Jerusalem

Jesus og disiplene var på vei til Jerusalem for å feire påske.
Han hadde fiender der:
de religiøse lederne, som mente at han spottet Gud,
og de romerske lederne, som ville slå hardt ned på hver spire til opprør.
Jesus visste at han skulle lide og dø.

De overnattet litt utenfor Jerusalem.
Jesus ba disiplene finne en eselfole til ham.
De fant den og la kappene sine på den som sal.
Så satte Jesus seg på eselet og red over Oljeberget.
Disiplene gikk ved siden av ham.
Da de skulle ned fra Oljeberget og mot byen,
ble de møtt av en stor folkemengde.
Folk sto tett i tett langs veien og ventet
med palmegreiner i hendene og hvisket:
«Det er kongen som skal komme,
han som skal fri oss fra fiendene våre!»

Da Jesus kom ridende, løftet de hendene, jublet og danset
og sang «Hosianna!» av full hals.
«Herre, fri oss! Velsignet er han
som kommer i Herrens navn!»

Noen syntes det var litt rart at han red på en eselfole,
og ikke på en kongelig hest.
Men da hvisket noen til noen som hvisket videre
at dette var jo som profeten hadde sagt:
«Jerusalem, din konge kommer til deg,
fattig er han og rir på en eselfole.»
Da forsto de at det ikke var så rart.
De sang høyt igjen og løftet palmegreinene,
barn, kvinner og menn, alle danset
og la kappene sine på veien der han red fram.

De sang og fulgte ham fra Oljeberget til byporten.
Da kom fariseere fra byen og sa: «Vær stille!
Tenk om romerne tror det er opprør?»
Jesus pekte mot bymuren og sa:
«Om folket tier, skal disse steinene rope!»
Da trakk fariseerne seg unna, og ingen
hindret folk i å følge ham inn i byen.

Last ned gratis fargeleggingsark

Les historien i Bibelen

28Da han hadde sagt dette, gikk han videre på sin vei opp mot Jerusalem. 29Og da han kom nær Betfage og Betania, ved den høyden som heter Oljeberget, sendte han to av disiplene av sted 30og sa: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Når dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som det aldri har sittet noe menneske på. Løs den og lei den hit! 31Og om noen spør dere: ‘Hvorfor løser dere den?’ skal dere svare: ‘Herren har bruk for den.’» 32De to gikk av sted, og de fant det slik som han hadde sagt. 33Da de løste folen, spurte de som eide den: «Hvorfor løser dere folen?» 34«Herren har bruk for den», svarte de. 35Så leide de folen til Jesus, la kappene sine på den og lot Jesus sette seg opp. 36Og der han red fram, bredte folk ut kappene sine på veien. 37Da han nærmet seg skråningen ned fra Oljeberget, begynte hele mengden av disipler i sin glede å lovprise Gud høylytt for alle de mektige gjerningene de hadde sett. De ropte: 38« Velsignet er han, kongen, som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen og ære i det høyeste!» 39Noen fariseere i folkemengden sa til ham: «Mester, tal disiplene dine til rette!» 40Men han svarte: «Jeg sier dere: Dersom de tier, skal steinene rope.»

Les i nettbibelen

Gratis undervisningsmateriell for påske


Er du lærer i skolen? Vi sender deg undervisningsmateriell for skole, med lærerveiledning for påske på e-post helt gratis. Opplegget har kompetansemål knyttet i hovedsak til fagene KRLE og norsk.
Send e-post og motta PDF