Salomo

Da kong David døde, ble sønnen hans konge.
Han het Salomo.
En natt drømte Salomo at Gud sa:
«Be om hva du vil, og du skal få det!»

I drømmen svarte Salomo:
«Jeg er ung og mangler erfaring.
Jeg vet ikke hvordan man styrer dette kongeriket.
Gi meg visdom, så jeg kan skille mellom godt og ondt!»

Da sa Gud: «Siden du ber så klokt,
og ikke ber om et langt liv, rikdom eller ære,
så gir jeg deg både det du ba om
og det du ikke ba om.»

Salomo våknet.
Det hadde vært en drøm,
men drømmen viste seg å bli sann.
Folk kom fram for kongen
for at han skulle dømme mellom dem.
De kunne stole på at han dømte klokt.

En dag kom to kvinner.
De bar hvert sitt spedbarn,
et var dødt og et var levende.

«Vi deler hus», sa de.
«Vi fikk hvert vårt barn.
En natt døde det ene barnet.
Nå krangler vi om hvem av oss
som er mor til det levende barnet.
Hva dømmer kongen?»

Salomo befalte: «Hent et sverd.»
Vaktene ga kongen et sverd.
Salomo sa: «Hugg det levende barnet i to
og gi hver av kvinnene en halvpart!»

Da ropte den ene kvinnen: «Nei!
Ikke drep barnet! Hun kan få ham!»
Men den andre sa: «Jo, det er rettferdig.
Del barnet i to, så har ingen av oss barn.»
Da sa kongen: «Gi det levende barnet
til henne som ville redde det.
Hun er moren.»

Hele landet fikk stor respekt
for den unge kongen som dømte så klokt.

Men etter hvert som han ble eldre,
ble Salomo mer opptatt av rikdom og ære
enn av å skille mellom godt og ondt.
Folk kom nå langveisfra for å beundre rikdommen hans.
Han inngikk fredsavtaler med landene omkring
ved å gifte seg med prinsessene der.
Etter hvert hadde han tusen koner og tusen fredsavtaler.
Han ba til de utenlandske konenes guder
og glemte å be til Israels Gud.
Han bygde det store tempelet i Jerusalem.
Men folket måtte betale store skatter til kongen.

Da kong Salomo døde, ble det opprør i landet,
og kongeriket ble delt.

Les historien i Bibelen

12Da sa Salomo: Herren har sagt at han vil bo i en mørk sky. 13Men nå har jeg bygd deg en praktfull bolig, et sted der du kan bo for alltid. 14Så snudde kongen seg og velsignet hele Israels menighet mens de sto. 15Han sa: Velsignet er Herren, Israels Gud, som med sin hånd har fullført det som han med sin munn lovet min far David da han sa: 16«Fra den dagen jeg førte mitt folk Israel ut av Egypt, har jeg ikke valgt ut noen by i alle Israels stammer for at det skulle bygges et hus der til bolig for mitt navn. Men jeg valgte David til å herske over mitt folk Israel.» 17Min far David hadde i sinne å bygge et hus for navnet til Herren, Israels Gud. 18Men Herren sa til min far David: «Da du hadde i sinne å bygge et hus for mitt navn, var hensikten god. 19Likevel, det er ikke du som skal bygge huset, men din sønn, som er av ditt eget kjøtt og blod. Han skal bygge huset for mitt navn.» 20Nå har Herren oppfylt det ordet han talte. Jeg har fulgt etter min far David og har tatt sete på Israels trone, slik Herren har sagt, og jeg har bygd huset for navnet til Herren, Israels Gud. 21Der har jeg sørget for et sted for paktkisten som inneholder den pakten som Herren sluttet med våre fedre da han førte dem ut av Egypt. 22Så sto Salomo for Herrens alter midt foran hele Israels menighet. Han bredte hendene sine ut mot himmelen 23og sa: Herre, Israels Gud! Det er ingen Gud som du, verken oppe i himmelen eller her nede på jorden. Du holder pakten og viser godhet mot dine tjenere når de ferdes helhjertet for ditt ansikt. 24Du har holdt det løftet du ga din tjener David, min far. Du har oppfylt med din hånd det som du hadde lovet med din munn, slik vi ser i dag. 25Så hold nå, Herre, Israels Gud, det løftet du ga din tjener David, min far, da du sa: «Det skal aldri mangle en mann av din ætt til å sitte på Israels trone for mitt ansikt, så sant dine sønner akter på sin ferd og vandrer for mitt ansikt slik som du har gjort.» 26La det nå stå fast, Herre, Israels Gud, det ordet du talte til din tjener David, min far! 27Men bor Gud virkelig på jorden? Se, himmelen og himlers himmel kan ikke romme deg, langt mindre dette huset som jeg har bygd! 28Vend deg mot din tjeners bønn og hans rop om nåde, Herre, min Gud! Hør det ropet og den bønnen som din tjener bærer fram for deg i dag. 29La dine øyne våke over dette huset natt og dag, over det stedet der du har lovet at navnet ditt skal bo. Hør de bønnene som din tjener bærer fram, vendt mot dette stedet! 30Ja, hør bønnen om nåde som din tjener og ditt folk Israel ber, vendt mot dette stedet! Hør dem i himmelen der du bor, hør og tilgi!

Les i nettbibelen