Babels tårn (1 Mos 11,1-9)

Historien om Jesus starter med skapelsen og strekker seg helt til fullendelsen. Denne leseplanen er en mulighet til å komme i gang med å lese Bibelen som en lang, sammenhengende fortelling.

Hundre viktige bibeltekster

Babels tårn

–9

Les i nettbibelen.

1Hele jorden hadde samme språk og samme ord. 2Da de brøt opp fra øst, fant de en bred dal i landet Sinear og slo seg ned der. 3De sa til hverandre: «Kom, så lager vi teglstein og brenner dem harde!» De brukte tegl til byggestein og jordbek til bindemiddel. 4Og de sa: «Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen, og skaffe oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!» 5Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde. 6Herren sa: «Se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Og dette er det første de gjør! Nå vil ingen ting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre. 7Kom, la oss stige ned og forvirre språket deres så den ene ikke forstår den andre!» 8Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. 9Derfor kalte de den Babel, for der forvirret Herren hele jordens språk. Og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.