Åpenbaringen

Historien om Jesus starter med skapelsen og strekker seg helt til fullendelsen. Denne leseplanen er en mulighet til å komme i gang med å lese Bibelen som en lang, sammenhengende fortelling.

Hundre viktige bibeltekster

Denne leseplanen består av 50 tekster fra Det gamle testamentet og 50 tekster fra Det nye testamentet. Tekstene kan hjelpe deg til å se den store sammenhengen og oppdage Guds røde tråd gjennom Bibelen. Leseplanen er basert på E100 av Scripture Union.

105נ Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti.