Jesus helbreder en blind (Joh 9,1-41)

Historien om Jesus starter med skapelsen og strekker seg helt til fullendelsen. Denne leseplanen er en mulighet til å komme i gang med å lese Bibelen som en lang, sammenhengende fortelling.

Hundre viktige bibeltekster

Jesus helbreder en blind

Johannes 9,1-41

Les i nettbibelen.

1Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. 2Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» 3Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. 4Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. 5Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.» 6Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget til leire med spyttet og smurte den på mannens øyne. 7Så sa han: «Gå og vask deg i Siloa-dammen!» Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake seende. 8Naboene og de som før hadde sett at han var tigger, sa da: «Er ikke dette han som satt og tigget?» 9Noen sa at det var han, andre sa: «Nei, han bare ligner.» Men han selv sa: «Det er meg.» 10«Hvordan ble øynene dine åpnet?» spurte de. 11Han svarte: «En som heter Jesus, laget til leire og smurte på øynene mine og sa: ‘Gå til Siloa-dammen og vask deg!’ Jeg gikk dit, og da jeg hadde vasket meg, kunne jeg se.» 12«Hvor er denne mannen?» spurte de. «Jeg vet ikke», svarte han. 13Da førte de mannen som hadde vært blind, til fariseerne. 14Det var sabbat den dagen Jesus hadde laget til leire og åpnet øynene hans. 15Også fariseerne spurte hvordan han var blitt seende. Han svarte: «Han la leire på øynene mine, jeg vasket meg, og nå ser jeg.» 16Da sa noen av fariseerne: «Denne mannen er ikke fra Gud siden han ikke holder sabbaten.» Andre sa: «Hvordan kan et syndig menneske gjøre slike tegn som han?» Det ble uenighet blant dem om dette. 17Da spurte de igjen ham som hadde vært blind: «Hva mener du om ham, siden han har åpnet øynene dine?» Han svarte: «Han er en profet.» 18Jødene ville ikke tro at han hadde vært blind og nå kunne se. Derfor tilkalte de foreldrene til ham som hadde fått igjen synet, 19og spurte dem: «Er dette sønnen deres, han dere sier er født blind? Hvordan er det gått til at han kan se?» 20Foreldrene svarte: «Vi vet at dette er vår sønn, og at han er født blind. 21Men hvordan det er gått til at han nå kan se, det vet vi ikke, og heller ikke vet vi hvem som har åpnet øynene hans. Spør ham selv, han er gammel nok til å svare for seg.» 22Foreldrene sa dette fordi de var redde for jødene. Jødene hadde alt bestemt at den som bekjente at Jesus var Messias, skulle utstøtes av synagogen. 23Derfor sa foreldrene hans: «Han er gammel nok, spør ham selv.» 24For annen gang kalte de til seg ham som hadde vært blind, og sa til ham: «Gi Gud æren! Vi vet at dette mennesket er en synder.» 25Han svarte: «Om han er en synder, det vet jeg ikke. Men dette vet jeg: Jeg var blind, og nå ser jeg.» 26«Hva gjorde han med deg, hvordan åpnet han øynene dine?» spurte de. 27«Jeg har jo allerede sagt det, og dere ville ikke høre på meg», sa han. «Hvorfor vil dere høre det nå igjen? Vil kanskje dere også bli hans disipler?» 28Men de skjelte ham ut og sa: «Du er hans disippel, vi er disipler av Moses. 29Vi vet at Gud har talt til Moses, men vi vet ikke hvor dette mennesket er fra.» 30Han sa: «Det er da merkelig at dere ikke vet hvor han er fra, enda han har åpnet øynene mine. 31Vi vet at Gud ikke hører på syndere, men bare på den som er gudfryktig og gjør hans vilje. 32Så lenge verden har stått, har ingen hørt om at noen har åpnet øynene på en som er født blind. 33Var ikke denne mannen fra Gud, kunne han ikke gjøre noe.» 34«Du er født som en synder tvers igjennom, og du vil belære oss?» sa de. Så kastet de ham ut. 35Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, og da han møtte ham, spurte han: «Tror du på Menneskesønnen?» 36Han svarte: «Hvem er han da, gode herre, så jeg kan tro på ham?» 37Jesus svarte: «Du har sett ham, det er han som snakker med deg.» 38«Jeg tror, Herre», sa mannen. Og han tilba ham. 39Da sa Jesus: «Til dom er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser, skal bli seende, og de som ser, skal bli blinde.» 40Noen av fariseerne som sto der, hørte dette og sa til ham: «Kanskje vi også er blinde?» 41Jesus svarte: «Var dere blinde, hadde dere ingen synd. Men nå sier dere: ‘Vi ser!’ Derfor blir deres synd stående.»