Herre, vær meg nådig (Salme 51,1-19)

Historien om Jesus starter med skapelsen og strekker seg helt til fullendelsen. Denne leseplanen er en mulighet til å komme i gang med å lese Bibelen som en lang, sammenhengende fortelling.

Hundre viktige bibeltekster

Herre, vær meg nådig

Salmene 51,1-19

Les i nettbibelen.

1Til korlederen. En salme av David, 2da profeten Natan kom til ham etter at han hadde vært hos Batseba. 3Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet, stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet! 4Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd! 5For mine lovbrudd kjenner jeg, min synd står alltid for meg. 6Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler, du er ren når du feller dom. 7Ja, med skyld ble jeg født, med synd ble jeg til i mors liv. 8Se, du gleder deg over sannhet i mitt indre, du lærer meg visdom i det skjulte. 9Ta bort min synd med isop, så jeg blir ren, vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. 10La meg få oppleve fryd og glede, la lemmene du knuste, få juble. 11Skjul ditt ansikt for mine synder, utslett all min skyld! 12Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd! 13Driv meg ikke bort fra ditt ansikt, ta ikke fra meg din hellige Ånd! 14Gi meg igjen gleden over din frelse, hold meg oppe med en villig ånd! 15Jeg vil lære lovbrytere dine veier, syndere skal vende om til deg. 16Fri meg, Gud, fra blodskyld, du Gud som er min frelse! Så skal min tunge juble over din rettferd. 17Herre, lukk opp mine lepper så min munn kan lovprise deg. 18For du har ikke glede i slaktoffer, mitt brennoffer bryr du deg ikke om. 19Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte.