Åndens frukt (Gal 5,16-6,10)

Historien om Jesus starter med skapelsen og strekker seg helt til fullendelsen. Denne leseplanen er en mulighet til å komme i gang med å lese Bibelen som en lang, sammenhengende fortelling.

Hundre viktige bibeltekster

Åndens frukt

Galaterne 5,16-6,10

Les i nettbibelen.

16Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. 17For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. 18Men blir dere drevet av Ånden, er dere ikke under loven. 19Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser, 20avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, 21misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike. 22Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven! 24De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. 25Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden. 26La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet så vi utfordrer og misunner hverandre. 1Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har Ånden, hjelpe ham til rette. Men gjør det med et ydmykt sinn og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. 2Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov. 3De som tror de er noe selv om de ingenting er, bedrar seg selv. 4Hver og en skal bedømme det han selv har gjort, og få ros for sin egen innsats, ikke for det andre har gjort. 5For enhver skal bære sin egen bør. 6Den som får opplæring i Ordet, skal dele alt godt med sin lærer. 7Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. 8Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden. 9La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. 10Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen.