David ja Goliat

Filisteaga tjoahkkijin doarrofuovav fággádittjat.
Gånågisá Saula ja Israela vierrega vásjulattja ledjin.
Gånågis Saul aj doarrofuovas tjoahkkij.
Doarrofuova goabbák loabmáj ganudijga.
Vágge ja jåhkå gaskan.

De lijka filisteagij fuovas doarrogievrra låjdåstij
ja hástij guovtu fággádittjat.
Doarrogievra namma lej Goliat.
Sujna lej oajvvesuojalm ja ruovddegárvvo brånsås,
juolggesuojalma brånsås váhkájn,
ja hárddon lej brånssåsvierdde.
Sájtte lej gassak, dan sjnjuhtje gietja tjilu låssåt.
Tjuorvoj: “Hárgesbuojddaga!
Rádjit avtav mujna fággádittjat!
Jus vuojttep, de dijá oarjjen sjaddap,
ájnat jus mån vuojtáv, de gis mijá oarjjen sjaddabihtit!”

Saul ja gájkka ålmmå gullin Goliatav.
Ballájin ja hessun.

David lej sijdan Betleheman,
ittjij ga diede doaro dáhpádusájs.
Akti gåjt de áhttjes hålaj:
“David, buvte biebmov vieljajdisát, gudi le Saula doarrofuovan.”
David de vieljajis luojttalimsadjáj manáj
ja vuojnij, gåktu doarrofuovva lej ganudam.
Vákke nubbelin Goliatav vuojnij.
Guláj suvva tjuorvvomin:
“Guhtimusj mujna duosstá fággádit?”
Valla alvaduváj Saula báhtariddje doarrofuovvaj,
guláj doarro guhtik guojmmásisá tsabmin:
“Doarrogievrra mijáv hárddá.
Na mijáv bilkkedattijn de Jubmelav bilkket.
Gånågis le jáhttám edna boanndudagáv ja niejdas
Goliata oajtediddjáj.”

“Gånågisá niejdav gus aj?” usjudij David.
“Fággádahttit muvva!”

Gånågis Saul Davidav gåhtjoj.
Ittjij sidá dal dáv räjnárbiregav,
doarogahttáv,
Goliatajn fággádahttet.
Valla David giehtoj dårrum lej åvddåla,
lädjánav ja biernav lej aktu tjårmåj gåddåm,
gå ledjin sujsta sávttsaelluj ládatjit.
Jubmel, guhti lej suvva juo gádjum, luluj vil gádjot.
Ittjij dárbaha Saula ruovddegárvov jali ga svierdev, giehtoj.
Ienni de räjnársoappev giehtasis,
vihtta gierge vuossasis,
ja bálkunav.

De Goliata vuosstij låjdåstij.

Goliat álbeda snirvvij: “Bednagin gus muvva jáhká,
såppijn gus muv lusi låjdåsta?
Gåttitjav duvva!”
David hålaj: “Muv vuosstij svierdijn boadá,
ájnat mån gis duv vuosstij Jubmela namájn,
gevva bilkkeda!”
De David fuova åvddåj viehkalij
giergev vuossas doahppistattijn.
Bálkunijn davva vuohtjelij Goliata gálluj.
Giergge garrasit dejvaj,
vaj doarrogievrra muodo ednamij ravgaj.
Dan ga båttå David suv lusi manáj,
svierdev dåhpås råhttistij
ja sujsta oajvev jallalij.

De filisteagij doarrofuovva bádan vuolgij,
ja David gis bálkáv oattjoj.

Samuela vuostasj girje lågenangiehttjit låhkusis

Les historien i Bibelen

1Filisterne samlet hærene sine til kamp. De kom sammen ved Soko i Juda og slo leir ved Efes-Dammim mellom Soko og Aseka. 2Saul og israelittene samlet seg også. De slo leir i Ela-dalen og gjorde seg klar til kamp mot filisterne. 3Filisterne sto oppstilt i den ene fjellskråningen og israelittene i den andre. Bare dalen var mellom dem. 4Da trådte det fram fra filisternes rekker en mann som utfordret til tvekamp. Han het Goliat og var fra Gat. Han var seks alen og et fingerspenn høy. 5På hodet hadde han en bronsehjelm, og han var kledd i en skjellbrynje av bronse. Den veide fem tusen sjekel. 6På leggene hadde han bronseskinner, og på ryggen bar han en sabel av bronse. 7Skaftet på spydet hans var tykt som en vevbom, og spydspissen var av jern og veide seks hundre sjekel. Skjoldbæreren gikk foran ham. 8Goliat stilte seg opp og ropte til Israels hær: «Hvorfor drar dere ut og gjør dere klar til kamp? Er ikke jeg en filister og dere Sauls tjenere? Velg ut en mann og send ham ned til meg! 9Hvis han kan kjempe med meg og felle meg, skal vi være slaver for dere. Men hvis jeg vinner over ham og feller ham, skal dere være våre slaver og tjene oss.» 10Og filisteren fortsatte: «I dag har jeg hånt Israels hær. Send hit en mann, så skal vi kjempe med hverandre.» 11Da Saul og alle israelittene hørte hva filisteren sa, ble de svært redde og mistet motet. 12David var sønn av Isai, som tilhørte Efrat-slekten fra Betlehem i Juda. Denne mannen hadde åtte sønner. På Sauls tid var Isai gammel og skrøpelig. 13Isais tre eldste sønner hadde fulgt Saul i krigen. Av disse tre sønnene som hadde gått i krigen, het den eldste Eliab, den andre Abinadab og den tredje Sjamma. 14David var den yngste. De tre eldste hadde fulgt Saul. 15Men David gikk ofte hjem fra Saul for å gjete småfeet til faren i Betlehem. 16Morgen og kveld kom filisteren fram. I førti dager bød han seg fram til kamp. 17Da sa Isai til David, sønnen sin: «Ta med en efa av dette ristede kornet og disse ti brødene og skynd deg til brødrene dine i leiren! 18Og disse ti ostestykkene skal du ha med til tusenmannsføreren. Finn ut hvordan brødrene dine har det, og få et tegn på at de lever! 19De og alle de andre israelittene er sammen med Saul i Ela-dalen og fører krig mot filisterne.» 20Morgenen etter sto David tidlig opp og overlot småfeet til en gjeter. Så tok han det han skulle ha med, og gikk av sted slik Isai hadde gitt ham beskjed om. Da han kom til leiren, gikk hæren nettopp ut for å stille seg opp, og krigsropet ljomet. 21Israelittene og filisterne stilte seg opp i slagorden midt imot hverandre. 22David la sakene sine fra seg hos vakten som hadde tilsyn med krigsutstyret. Så sprang han bort til hæren, fant brødrene sine og hilste på dem. 23Mens han snakket med dem, trådte tvekjemperen, filisteren Goliat fra Gat, fram fra filisternes rekker. Han ropte de samme ordene som tidligere, og nå hørte også David det. 24Alle israelittene flyktet for Goliat straks de fikk se ham. De var svært redde. 25Og de sa seg imellom: «Ser dere den mannen som kommer fram der? Han kommer for å håne Israel. Den som feller ham, vil kongen gi stor rikdom og sin datter med, og hans slekt skal være fritatt for skatt i Israel.» 26David spurte de mennene som sto sammen med ham: «Hva var det han skulle få, den mannen som feller filisteren og tar en slik vanære bort fra Israel? Hvem er han vel, denne uomskårne filisteren som våger å håne den levende Guds hær?» 27Folket gjentok det som var sagt: Det og det skal han få som feller ham. 28Eliab, Davids eldste bror, hørte hva han snakket med mennene om. Han ble sint på David og sa: «Hvorfor er du kommet hit ned? Hvem har du fått til å gjete den lille saueflokken ute i ørkenen? Jeg vet hvor frekk og ond du er. Du er bare kommet hit ned for å se på slaget.» 29«Hva galt har jeg nå gjort?» svarte David. «Jeg spurte jo bare!» 30Så vendte han seg fra broren og gjentok spørsmålet for en annen. Og folket ga ham det samme svaret som første gang. 31Det ble snart kjent hva David hadde sagt, og det ble kunngjort for Saul, som sendte bud etter ham. 32David sa til Saul: «Ingen må miste motet! Din tjener skal gå og kjempe med denne filisteren.» 33Men Saul svarte: «Du kan ikke gå mot filisteren og kjempe med ham; du er jo bare unggutten, og han har vært kriger fra ungdommen av.» 34Da sa David: «Din tjener har gjett småfeet for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok et fe fra flokken, 35sprang jeg etter den, slo den og rev feet ut av gapet på den. Og reiste den seg mot meg, grep jeg den i manken og slo den i hjel. 36Både løve og bjørn har din tjener felt, og det skal gå denne uomskårne filisteren som dem; for han har hånt den levende Guds hær.» 37Og David la til: « Herren, som har berget meg fra løve og bjørn, han skal også berge meg fra denne filisteren.» Da sa Saul til David: «Gå, måtte Herren være med deg!» 38Saul lot David få sine egne klær, satte en bronsehjelm på hodet hans og iførte ham en brynje. 39David bandt Sauls sverd utenpå klærne og forsøkte å gå, men forgjeves. For han hadde aldri prøvd det før. «Jeg greier ikke å gå med dette på meg», sa han til Saul, «jeg er ikke vant til det.» Så la han det av seg, 40og i stedet tok han staven sin i hånden, valgte seg ut fem glatte steiner fra elveleiet og puttet dem i gjetervesken som han bar over skulderen. Slyngen hadde han i hånden. Så gikk han fram mot filisteren. 41Imens kom filisteren nærmere og nærmere David, og skjoldbæreren gikk foran ham. 42Da filisteren så fram for seg og fikk øye på David, fnyste han foraktelig av ham. For David var jo bare unggutten, rødkinnet og vakker å se til. 43«Tror du jeg er en hund, siden du kommer mot meg med kjepper?» ropte filisteren til David. Og han forbannet David ved sine guder. 44«Kom hit til meg», sa han, «så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himmelen og dyrene på marken.» 45David svarte: «Du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over hærskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånt. 46I dag vil Herren gi deg i min hånd. Jeg skal slå deg i hjel og hugge hodet av deg. Og liket ditt og likene fra filisterhæren skal jeg i dag gi til fuglene under himmelen og til villdyrene på jorden. Så skal hele jorden forstå at Israel har en Gud. 47Og alt dette folket som er samlet, skal forstå at det ikke er med sverd og spyd Herren gir seier. Det er Herren som rår for krigen, og han skal overgi dere i våre hender.» 48Da filisteren begynte å bevege seg mot David igjen, sprang David raskt fram foran hæren for å møte ham. 49Han stakk hånden ned i vesken og tok opp en stein. Den slynget han ut så den traff filisteren i pannen. Steinen gikk dypt inn i pannen hans, og han stupte med ansiktet mot jorden. 50Slik vant David over filisteren med slynge og stein. Han felte filisteren og slo ham i hjel, enda han ikke hadde noe sverd i hånden.

Les i nettbibelen