Mánná ja biebmo

Akti gåjt Jesus ja åhpadisålmmå Galileajávrev rasstijin.
Gáddáj mannin siedduj besatjit.
Badjánin rijddaj,
gåsstå jávrev várddahin.

Majdis stuorra almasjfuovva sijáv tjuovvolij,
vuojnnám ham ledjin Jesusav skihpasijt buoredimen.
Doajvvun dávk hájn oavdojt lulun vuojnnet.

Biejvve gålåj.
Maŋenagi nälggájin gájka,
ájnat ij aktak lulu vuolggám.
Jesus ánoj åhpadisålmmåjt biebmov juogadittjat,
valla åhpadisålmmå ettjin máhte,
ilá ålos ham ledjin.

De akta moalgedij: “Dála le bárnne, gänna li biebmo.
Bárnen le vihtta lájbe ja guokta guole.
Ilá binná le gåjt nåv ållusij.
“Tjåhkkidisá”, javlaj Jesus.
De gijtulvisáv råhkålij,
juogadij lájbijt ja guolijt bähkátjin åhpadisålmmåjda.

Åhpadisålmmå gis juogadin almasjfuovvaj,
ettjin ga biebmos nåhkku!
Lassánij má biebbmo juogadattijn,
dagu lulun niegadimen.

Vihtta tuvsán nälggás ålmmå gallánin,
ja vil nissuna ja máná, gejt ettjin lågå.
Åhpadisålmmå bátsidisájt tjoahkkijin
lågenanguokta vieddegáre lájbijn dievde.

Almatja tjuorvvun imájdalá dal dájt dáhpádusájt.
Lej gus dålusj ájgij profäjtta máhttsam,
guhti álmmugij lájbev åjdåmiehtsen vattij?

De Jesus sijáv guodij,
rijdas badjánij várráj,
gåsstå jávrev várddahij.
Aktu allasis.

Johannesa gudát låhkusis

Viettja nåvkå bájnedahtte tjuorggasijt

Les historien i Bibelen

1Senere dro Jesus over til den andre siden av Galileasjøen, som også kalles Tiberiassjøen. 2En stor folkemengde fulgte etter ham fordi de så tegnene han gjorde da han helbredet de syke. 3Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med disiplene sine. 4Påsken, jødenes høytid, var nær. 5Jesus løftet blikket og så at en stor folkemengde kom til ham. Han sa da til Filip: «Hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise?» 6Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. 7Filip svarte: «Brød for to hundre denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.» 8En annen av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham: 9«Det er et barn her som har fem byggbrød og to fisker. Men hva er det til så mange?» 10Da sa Jesus: «La folket sette seg.» Det var mye gress på stedet, og de satte seg ned. De var omkring fem tusen menn. 11Da tok Jesus brødene, ba takkebønnen og delte ut til dem som satt der. På samme måte delte han ut av fiskene, så mye de ville ha. 12Da de var blitt mette, sa han til disiplene: «Samle sammen stykkene som er til overs, slik at ikke noe går til spille.» 13De gjorde det, og etter måltidet fylte de tolv kurver med stykker som var blitt igjen av de fem byggbrødene. 14Da folk så det tegnet Jesus hadde gjort, sa de: «Dette må være profeten som skal komme til verden!» 15Jesus forsto at de ville komme og tvinge ham med seg for å gjøre ham til konge. Derfor trakk han seg bort igjen og gikk opp i fjellet, han alene.

Les i nettbibelen

15En profet som meg vil Herren din Gud la stå fram hos deg, en av dine landsmenn. Ham skal dere høre på.

Les i nettbibelen

21«Hvem er du da?» spurte de. «Er du Elia?» «Nei, det er jeg ikke», svarte han. «Er du profeten?» «Nei», sa han.

Les i nettbibelen

22Moses har sagt: ‘Herren Gud skal la det stå fram en profet som meg blant dere, en av deres egne brødre. Ham skal dere høre på i alt det han sier til dere.

Les i nettbibelen