Jesus Pilatusa lunna

Iján de Jesus fáŋŋgan
dålvudaláj alemushärráj goahtáj.
Idedis de dålvudaláj romak ednamhärrá,
Pontius Pilatusa, goahtáj.
Alemushärrá giehttun Pilatusij
fáŋŋga dal lik jábmemij duobbmidallus.

Pilatus Jesusav guládahtij.
Gatjádij: “Le gus dån juvdáj gånågis?”
“Iesj ham davva javla”, vásstedij Jesus.
“Majt vierijt le dahkam?” gatjádij Pilatus.
“Boahtám lev väráldij
giehtotjit duohtavuodav”, vásstedij Jesus.
“Mij le duohtavuohta?” gatjádij Pilatus.

De ålgus manáj almasjfuovvaj hålatjit,
mij lej tjåhkanam suv goade åvddåj.
Hålaj: “Juohkka bässátjij
de fáŋgav ármmálastáv.
Dán jage mierredihtit:
Barabbasav gus galgav luojttet
váj Jesusav Nasaretas gus?”
Barabbas lej gåddåm.
“Luojte Barabbasav!” tjuorvoj almasjfuovva.
“Na de nasareak Jesusijn
majt luluv dahkat?”
“Ruossinávlli!” tjuorvoj.

Pilatus ittjij buvte sijáv hoalájdahttet.
Danen de giedajt basáj duodastittjat
vigedibme lej dán jábmemduobmo hárráj.
De Barabbasav luojtij
ja doarroålmmåjgum Jesusav
ruosskidahtij ja ruossinávllidij.

Doarroålmmå bárddin kråvnåv tjiesskislánjátjijs
ja nággijin Jesusa oajvváj.
Ruoppsis ålgoldisgárvvuj tjáŋadin,
vaj ruosskima hávijt tjiegaj.
“Buoris dunji, juvdáj gånågis!” tjajmmin
suvva muodojs spättjádallin.

Gå Pilatus de vuojnij doarroålmmåjt Jesusav giehtadallamin,
de hájn akti gähttjalij almasjfuovav hoalájdahttet luojtedittjat.
Dánen Jesusav álmmuga åvddåj buvtij håla:
“Gähttjit lijka dáv almatjav!”
Ájnat álmmuk tjuorvoj vil tjavgábut:
“Ruossinávlli! Ruossinávlli!”
De doarroålmmå Jesusav vuolgadin
ja nággijin suvva ietjas ruossav guottátjit
ruossinávllimsadjáj stáda ålggolin.

Matteusa guoktalågegiehttjit ja Johannesa lågenangávtsát låhkusis

Last ned gratis fargeleggingsark

Les historien i Bibelen

11Jesus ble så ført fram for landshøvdingen. Og landshøvdingen spurte ham: «Er du jødenes konge?» «Du sier det», svarte Jesus. 12Men da overprestene og de eldste kom med sine anklager mot ham, svarte han ikke et ord. 13Da sa Pilatus til ham: «Hører du ikke alt de vitner mot deg?» 14Men Jesus svarte ham ikke på noe av dette, og landshøvdingen var svært forundret. 15Hver høytid pleide landshøvdingen å gi en fange fri, den folket ønsket. 16På den tiden hadde de en beryktet fange som het *Jesus• Barabbas. 17Pilatus spurte nå folkemengden som hadde samlet seg: «Hvem vil dere at jeg skal gi dere fri, *Jesus• Barabbas eller den Jesus som kalles Messias?» 18For han visste at det var av misunnelse de hadde utlevert Jesus. 19Mens han satt på dommersetet, sendte hans kone bud til ham og sa: «Ha ikke noe med denne rettferdige mannen å gjøre! Jeg har drømt så vondt i natt for hans skyld.» 20Men overprestene og de eldste fikk overtalt folkemengden til å kreve Barabbas frigitt og Jesus drept. 21Landshøvdingen tok igjen til orde og sa: «Hvem av de to vil dere at jeg skal gi dere fri?» De svarte: «Barabbas!» 22«Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias?» spurte Pilatus. Alle som en ropte: «Han skal korsfestes!» 23Han spurte: «Hva ondt har han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere: «Han skal korsfestes!» 24Da Pilatus så at ingenting nyttet, men at uroen bare økte, tok han vann, vasket hendene mens mengden så på, og sa: «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak.» 25Og hele forsamlingen svarte: «La blodet hans komme over oss og våre barn.» 26Da ga han dem Barabbas fri, men Jesus lot han piske og overga ham til å bli korsfestet.

Les i nettbibelen

Gratis undervisningsmateriell for påske


Er du lærer i skolen? Vi sender deg undervisningsmateriell for skole, med lærerveiledning for påske på e-post helt gratis. Opplegget har kompetansemål knyttet i hovedsak til fagene KRLE og norsk.
Send e-post og motta PDF