Mal for Bibelgaven-stoff

Skriv en kort og god ingress som tirrer leseren til å lese artikkelen! Ingressen bør ikke overskride tre linjer (ikke setninger – linjer) for å se strammes mulig ut. Ingressen vil synes under artikkelbildet i oversikten over nyheter

Husk alternativ tekst! F.eks: Bilde som viser hvordan du kan beskjære et bilde til 16:9
Bildet viser hvordan du kan beskjære et bilde til 16:9 i Craft

Denne artikkelen er hentet fra Bibelgaven 1/21. Last ned hele bladet her.

Over alt hvor Guds ord sås bærer det frukt, men på samme måten som i den bibelske likningen om såmannen vil grøden variere.

Etter å ha sluttført aksjonen «En million bibler til Cuba» ble det gjennomført en grundig evaluering av prosjektet.

– Vi skjønte straks at vi hadde sådd i svært fruktbar jord, forteller bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen i Det Norske Bibelselskap.

– Det store millionprosjektet innbefattet også bibeldistribusjon til fengslene. De innsatte fikk både en bibel til seg selv og en de kunne dele med familiemedlemmer eller venner som kom på besøk.

Det handler ikke bare om å gripe dagen, eller å gjøre det beste ut av denne dagen. Det er mye mer enn det

Jostein Ørum - Forfatter

Besøksvenner som hadde mottatt en bibel på denne måten, ble deretter fulgt opp av fengselsprestene. Mange steder slo Guds ord kraftige røtter, og det ble etablert bønnegrupper og husfellesskap.

Barn er bibelmisjonærer

På Cuba tar Bibelselskapet gjerne initiativ til store, kristne fellesmøter – og mye skjer utendørs. Både det kulturelle og meteorologiske klimaet innbyr til det.

– Når kristne fra flere menigheter samles i en bydel, strømmer også andre mennesker til. Ofte er det barna i nabolaget som er mest frimodige. Selv om de kommer fra familier som ikke har noen tilhørighet til menig- heten, ønsker de seg gjerne en barnebibel. Når de kommer hjem med bibelen, blir det sådd et frø, sier Olsen.

En del foreldre er nysgjerrige. De leser i barnebibelen sammen med sønnen eller datteren, og noen blir så interesserte at de ber barna om å skaffe dem en bibel – eller de oppsøker selv kirken for å be om en.

Disse erfaringene er bakgrunnen for det målrettede bibelplantingsprosjektet som planlegges etter årets bibeldag.

Og alternativ tekst
Et bilde her

En kurv med bibler

De østlige delene av Cuba er lite utviklet og preges av større fattigdom enn områdene nær hovedstaden Havanna. Infrastrukturen er dårlig utbygd og transportmulighetene er mangelfulle. Det er disse områdene som nå prioriteres av Bibelselskapet.

– Dette er en av de provinsene hvor de sosiale utfordringene er størst, men også et område der kirkene er i sterkest vekst, forklarer Olsen.

De lokale pastorene får i oppgave å identifisere de familiene som både har størst utfordringer, men samtidig har et godt potensial til å nå ut til andre.

– Husstanden får en kurv med bibler for ulike familiemedlemmer; en barnebibel, en ordinær bibel, en bibel med stor skrift for eldre eller svaksynte, og studiemateriell til bruk for den eller de som ønsker å fordype seg i de bibelske tekstene.

Deretter vil familien følges tett opp av pastorene. Målet er at hvert av disse hjemmene skal utvikles til å bli en bønnegruppe, og etter hvert danne utgangspunkt for en ny menighet i sitt lokalsamfunn.

– Jeg ble velsignet med en bibel

Hun er en av dem som fikk en bibel gjennom gaver fra bibelvenner i Norge. Hun er atten år, men har fungert som evangelist og har delt ut materiell fra Bibelselskapet fra hun var fjorten.

Les mer
06 jan., 2021

El Oriente

Mange av samfunnene og familiene i El Oriente, de østlige delene av Cuba, er spesielt rammet av den pågående politiske og økonomiske krisen.

– Historisk har dette området vært befolket av etterkommere etter slaver. Det har påvirket samfunnet både kulturelt og religiøst. Tradisjonelle næringsveier er produksjon av sukkerrør og kaffe, forklarer Olsen.

Fattigdommen setter et tydelig preg på samfunnet. Det er liten økonomisk aktivitet, svært lite turistme og mye ulovlig, kriminell aktivitet. Også familiene rammes av materiell mangel, og det rapporteres ofte om vold i hjemmene.

– Første året tar vi sikte på å nå 5000 av disse familiene med 30 000 bibler. Så gjentar vi det samme de neste to årene, sier Olsen.

Det handler ikke bare om å gripe dagen, eller å gjøre det beste ut av denne dagen. Det er mye mer enn det

Jostein Ørum - Forfatter

Prosjektet kan bare lykkes hvis de lokale kirkene tar oppgaven seriøst og gir tett oppfølging til de familiene som får settene med bibler.

– Det vi nå gjør, er å ta i bruk Bibelen som et evangeliseringsredskap gjennom disippelskap. Gjennom kirkene skal vi nå folket i El Oriente, sier Bernt G. Olsen.