Mal for intervju

Skriv en kort og god ingress som tirrer leseren til å lese artikkelen! Ingressen bør ikke overskride tre linjer (ikke setninger – linjer) for å se strammes mulig ut. Ingressen vil synes under artikkelbildet i oversikten over nyheter

Husk alternativ tekst! F.eks: Bilde som viser hvordan du kan beskjære et bilde til 16:9
Bildet viser hvordan du kan beskjære et bilde til 16:9 i Craft

– Gratulerer med ny bok! Hvordan ble ideen til den unnfanget?

Tusen takk! Ideen kom opp for noen år siden, lenge før jeg begynte skrivingen. På en av mine mange vandringer langs stranden i Caiobá (Brasil), innså jeg at jeg ikke hadde trukket de filosofiske konsekvensene av mitt kristne livssyn i tilstrekkelig grad. Filosofi former og justerer våre livssyn, og vi kommer alltid med vårt livssyn til filosofien. Filosofien hadde allerede ført meg til en kristen tro, men spørsmålet var nå: Hvilke filosofiske konsekvenser burde trekkes fra det kristne trosinnholdet?

– Din vei til kristen tro gikk gjennom filosofien. Kan du si noe om den veien?

Min vei til kristen tro gikk gjennom lesing av filosofiske tekster – særlig tekstene til den franske filosofen Blaise Pascal. De refleksjonene de skapte, gjorde det klart for meg at den ateismen jeg mente var så fornuftige, slet med noen brysomme spørsmål. Jeg tror vi alle møter dem: Hva er meningen med livet? Hva er meningen med døden? Hva har egentlig verdi? Hva er universets opprinnelse? Det livssynet jeg hadde, ga meg et tynt utgangspunkt for å besvare slike spørsmål. Tynt grunnlag, gir som regel tynne svar. Jeg måtte undersøke saken. Pascals tekster provoserte meg. Hvis kristendommen kunne forsvares minst like godt som ateismen, var kristendommen et langt mer tilfredsstillende livsyn. Etter et par års tid, endte kampen med en kort bønn.

Husk alternativ tekst! F.eks: Skog
Bildet til venstre er smalt, og legger seg øverst
Husk alternativ tekst! F.eks: Skog
Bildet til høyre er bredt, og legger seg nederst

– Selv er du overbevist om at tro og fornuft ikke står i motsetning til hverandre, og din vei er et eksempel på at fornuften har en rolle å spille i troslivet. Samtidig svarer du i boken på kritikk både fra teologer og filosofer som mener noe annet. Hvordan vil du oppsummere de diskusjonene?

Hvorvidt det foreligger en motsetning mellom tro og fornuft, er i høy grad betinget av hvilken tro vi snakker om. Den tro vi finner hos en kristen, kan være fornuftsstridig. Det samme gjelder den tro vi kan finne hos en ateist. Man kan ta et hvilket som helst livssyn, og det er ikke vanskelig å finne fornuftsstridige varianter. Det jeg hevder i boken, er at den kristne tro kan gjennomtenkes og formuleres på en slik måte at den ikke er i konflikt med fornuften. Da snakker jeg ikke om en blek og tynn variant av kristen tro, hvor for eksempel mirakler fornektes. Jeg snakker om det som gjerne blir kalt «klassisk kristen tro», inkludert troen på en personlig og nærværende Gud og en oppstanden Jesus Kristus. Når jeg hevder at tro og fornuft er i harmoni med hverandre, mener jeg også at det foreligger tilstrekkelig grunn til å tro disse tingene. Derfor kan de også inngå i en filosofi.

Det handler ikke bare om å gripe dagen, eller å gjøre det beste ut av denne dagen. Det er mye mer enn det

Jostein Ørum - Forfatter

Boka har 365 andakter merket med årets datoer fra januar til desember, men den er lagt opp slik at man kan starte å lese den datoen man selv ønsker.

– Til slutt vil man oppdage at dagene ikke bare er en nedtelling og oppramsing, men et liv, avslutter Ørum.

Kjøp boka nå!

Den er ganske nice faktisk